Μεταδιδακτορική Έρευνα

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχοντας ως στόχο την επίτευξη της αριστείας και της διεθνούς και υψηλής ποιότητας αναγνωρισμένης έρευνας από την ακαδημαϊκή κοινότητα, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων ερευνητικών θεματικών, παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στα Τμήματά του.

Οι ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις διαδικασίες εγγραφής και εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

Χρήσιμα Έντυπα


Μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες

Αριστείδης Σγατζός
Τίτλος: Δουλεύουμε με τη φύση ή εναντίον της;». Μια ανθρωπολογική προσέγγιση του μετασχηματισμού των αντιλήψεων των μαθητών ενός δημοτικού σχολείου, για τη φύση μέσα από την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού project με τις αρχές και τις μεθόδους της περμακουλτούρας (permaculture)
Διάρκεια: Ιούνιος 2023 – Μάιος 2025
Επιβλέπουσα: Βενετία Καντσά


Δήμητρα Βασιλειάδου
Τίτλος: Brutal Intimacies: A History of Rape in Modern Greece (1900-1970)
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Διάρκεια: 36 μήνες (έναρξη: 07.04.21)
Επιβλέπουσα: Ποθητή Χαντζαρούλα


Αχιλλέας Φωτάκης
Τίτλος: Νομικές σημασιοδοτήσεις της σεξουαλικής βίας στην Ελλάδα από τη σκοπιά της κοινωνικής ιστορίας, 1900-1970
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Διάρκεια: 36 μήνες (έναρξη: 07.04.21)
Επιβλέπουσα: Ποθητή Χαντζαρούλα


Μαρία Ρόμπου
Τίτλος: Εγκατάσταση στην “ανθρωπιστική πόλη”: Οι κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές επιπτώσεις της διάδρασης ανάμεσα στους αιτούντες άσυλο, τους συντελεστές της ανθρωπιστικής διακυβέρνησης και την τοπική κοινωνία (Λέσβος και Αθήνα)
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Διάρκεια: 17.12.19-17.04.22
Επιβλέπων: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης


Παναγιώτης Γέρος
Τίτλος: Το Αρχείο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο: ένας χώρος διαλόγου για το ιστορικό, κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο της Μέσης Ανατολής με αφορμή την πρόσφατη προσφυγική και μεταναστευτική «κρίση»
Φορέας χρηματοδότησης: Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας [e-Aegean CulTour]
Διάρκεια: Νοέμβριος 2019 – 15 Απριλίου 2023
Επιβλέπουσα: Έφη Πλεξουσάκη


Θεοδώρα Λευκαδίτη
Τίτλος: Η δημιουργία του Αρχείου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο
Φορέας χρηματοδότησης: Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας [e-Aegean CulTour]
Διάρκεια: Νοέμβριος 2019-15 Απριλίου 2023
Επιβλέπουσα: Έφη Πλεξουσάκη


Μαρία Δουκακάρου
Τίτλος: Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην “προσφυγική κρίση” στο Αιγαίο: Η θεσμοθετημένη κοινωνικότητα στην παραγωγή του ανθρωπιστικού έργου
Φορέας χρηματοδότησης: Ι.Κ.Υ.
Διάρκεια: 24 μήνες (έναρξη: 06.11.19)
Επιβλέπων: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης


Ναυσικά Βασιλοπούλου
Τίτλος: Ο κόσμος της Παλαιολόγειας μυθιστορίας. Αναπαραστάσεις του ατόμου και της κοινωνίας στα ελληνόφωνα αφηγηματικά έργα της Ύστερης Μεσαιωνικής περιόδου
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Διάρκεια: 01.11.18-31.07.021
Επιβλέπων: Γιάννης Σμαρνάκης


Ζήσης Αϊναλής
Τίτλος: Ο κόσμος της Παλαιολόγειας μυθιστορίας
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Διάρκεια: 36 μήνες (έναρξη: 10.01.18 )
Επιβλέπων: Γιάννης Σμαρνάκης