ΕΡΕΥΝΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο Mελετών Oικογένειας και Συγγένειας

Εργαστήριο Mελετών Oικογένειας και Συγγένειας

Το Εργαστήριο Μελετών Οικογένειας και  Συγγένειας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2000 (ΦΕΚ 177/2-8-2000) με σκοπό την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος σε γενικά και ειδικά θέματα της οικογένειας και της συγγένειας, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο δίνοντας προτεραιότητα στα ακόλουθα πεδία: α) δομές της συγγένειας, β) γενεαλογική έρευνα, γ) οικογένεια, αναπαραγωγή και υγεία, δ) οικογένεια, κοινωνικός αποκλεισμός και μετανάστευση, ε) ανθρωπολογία της παιδικής ηλικίας, στ) συγκρότηση βάσεων δεδομένων.

Τις τελευταίες δεκαετίες οι εξελίξεις στο πεδίο της αναπαραγωγικής τεχνολογίας και οι μεταβολές που έχουν συντελεστεί στο ευρύτερο κοινωνικό και νομικό πλαίσιο έχουν σε μεγάλο βαθμό αλλάξει τις μορφές της οικογένειας και της συγγένειας, δημιουργώντας «νέες» σχέσεις, όπως για παράδειγμα, αυτές στο πλαίσιο των μονογονεϊκών οικογενειών, ανάμεσα σε ομόφυλους γονείς, ή στη περίπτωση της παρένθετης μητρότητας. Σύγχρονα ρεύματα της ανθρωπολογίας ανταποκρίνονται στην υπό διαμόρφωση νέα αυτή πραγματικότητα, προσεγγίζοντας την οικογένεια και τη συγγένεια μέσα σε σύνθετα βιοπολιτισμικά πλαίσια. Μέσα από αυτό το πρίσμα, η οικογένεια, και η συγγένεια, η γονεϊκότητα, η παιδική ηλικία, όπως και άλλες κοινωνικές σχέσεις που άπτονται της αναπαραγωγής αναδεικνύονται σε ρευστά μορφώματα. Την περίοδο αυτή το Εργαστήριο υποστηρίζει ερευνητικές δραστηριότητες στα πεδία της οικογένειας και των «νέων» μορφών της, της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, των πολιτισμικών προσεγγίσεων της υγείας, της αρρώστιας και της συγγένειας, της μητρότητας και του θηλασμού, του τοκετού, της τεχνολογίας και της αποικιοποίησης του γυναικείου σώματος, του σώματος και της σεξουαλικότητας,  της  πρόσληψης της τρίτης ηλικίας με αναφορά σε βιοϊατρικούς λόγους και πρακτικές.

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και οι διεπιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες και συνεργασίες με άλλους ερευνητικούς φορείς.

Διευθυντής

Σεμινάρια

Δεν βρέθηκαν Σεμινάρια

Ημερίδες

2019 Εκδήλωση στο Μουσείο-Βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη-Teriade με τίτλο “Dark water, burning water”. Η εκδήλωση αφορά τη παρουσίαση της εικαστικής δουλειάς του Σύριου καλλιτέχνη Issam Kourbaj σε συνεργασία με τη Βρετανίδα ποιήτρια και κλασσικίστρια Ruth Padel.

2019 Workshop με τίτλο “Shifting relations”. Η συνάντηση εργασία αφορούσε τη θεματική του γάμου, της σεξουαλικότητας και της οικογένειας με τη συμμετοχή ερευνητριών από την ημεδαπή και την αλλοδαπή.