Erasmus+

https://erasmus.aegean.gr/

Το πρόγραμμα Erasmus+ απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και στο προσωπικό των πανεπιστημίων, διδακτικό και διοικητικό, και χρηματοδοτεί την κινητικότητα στο εξωτερικό. Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται συνολικά για το πανεπιστήμιο από το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και συντονίζεται σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Erasmus+ κάθε Τμήματος.


Υπεύθυνη Τμήματος:  Γιώργος Πλακωτός
Αναπληρώτρια υπεύθυνη: Ελένη Γκαρά


Κινητικότητα φοιτητών/τριών

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού κύκλου σπουδών να πραγματοποιήσουν μικρό μέρος των σπουδών τους σε ένα από τα πανεπιστήμια – εταίρους του Τμήματος. Η φοίτηση κατά την κινητικότητα αναγνωρίζεται με την αντιστοίχιση ισοδύναμων μαθημάτων (και πιστωτικών μονάδων ECTS). Όσοι/ες σπουδάζουν στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος δεν καταβάλλουν κανενός είδους αμοιβή (δίδακτρα, εγγραφή, εξέταστρα, δικαίωμα χρήσης εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, κλπ.) προς το πανεπιστήμιο υποδοχής.

Το Erasmus+ δίνει επίσης τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες ή σε πρόσφατα αποφοιτήσαντες και αποφοιτήσασες να κάνουν πρακτική άσκηση σε εργοδότες (επιχειρήσεις ή οργανισμούς) που επιλέγονται από το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο ή μετά από πρωτοβουλία του φοιτητή/τριας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή ενός φορέα είναι να δραστηριοποιείται σε χώρες που καλύπτει το πρόγραμμα και να σχετίζεται με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.


Δικαίωμα συμμετοχής & προϋποθέσεις:

Κάθε χρόνο το Γραφείο Erasmus+ προκηρύσει θέσεις κινητικότητας φοιτητών/τριών για σπουδές και για πρακτική άσκηση. Στις σχετικές προκηρύξεις καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για ΣΠΟΥΔΕΣ έχουν οι φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακοί/ες, μεταπτυχιακοί/ες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες/τόρισσες). Βασικές προϋποθέσεις:

• Να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση της ξένης γλώσσας (αγγλικής) ή της γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Υποδοχής – τουλάχιστον επίπεδο Β2 του Common European Framework of Languages.

• Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο 1/2 των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

• Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο πρώτο έτος σπουδών και να μην υπερβαίνουν τα ν+2 έτη σπουδών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ έχουν οι φοιτητές/τριες όλων των κύκλων σπουδών (προπτυχιακοί/ες, μεταπτυχιακοί/ες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες/τόρισσες), καθώς και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες/σασες, και κατά το 1ο έτος της αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση η αίτηση να έχει υποβληθεί, όσο ακόμα είναι ενεργοί/ές φοιτητές/τριες. Βασικές προϋποθέσεις:

• Να έχουν αποδεδειγμένα καλή γνώση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) ή της γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου Υποδοχής – τουλάχιστον επίπεδο Β2 του Common European Framework of Languages.

• Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες να έχουν εξετασθεί επιτυχώς στα 2/3 των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

• Οι προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες να έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στο πρώτο και στο δεύτερο έτος σπουδών και να μην υπερβαίνουν τα ν+2 έτη σπουδών.


Αναγνώριση σπουδών

Παρέχεται πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, ακόμη και αν το περιεχόμενο των μαθημάτων διαφέρει.

Πριν από την έναρξη της κινητικότητας, κάθε φοιτητής/τρια που έχει λάβει την υποτροφία συνάπτει συμφωνία για το πρόγραμμα σπουδών στο πανεπιστήμιο υποδοχής (μαθήματα ή έρευνα). Στο τέλος της περιόδου σπουδών, το πανεπιστήμιο υποδοχής χορηγεί εγγράφως βεβαίωση όπου αναφέρονται τα αποτελέσματα που πέτυχε ο φοιτητής/τρια. Τα μαθήματα αυτά είτε αντιστοιχίζονται με μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος είτε αναγνωρίζονται ως ελεύθερες επιλογές.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ