Απόφοιτοι

Απόφοιτοι

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας προσφέρει σπουδές γενικής παιδείας που συνδέονται με μεγάλο φάσμα επαγγελματικών επιλογών. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος ορίζονται με βάση Προεδρικό Διάταγμα το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 228/6-11-1995. Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στην έρευνα και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μουσεία, στους ευρύτερους χώρους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της κοινωνικής ιατρικής και της επιδημιολογίας, της ψυχολογίας, της πολεοδομίας και του προγραμματισμού. Επίσης μπορούν να βρουν απασχόληση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, καθώς και σε τομείς, όπως της διαφήμισης, των δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς, αλλά και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Σε αρκετά από αυτά τα επαγγέλματα η απαραίτητη επαγγελματική εκπαίδευση προσφέρεται στον ίδιο τον χώρο απασχόλησης, υπό τη μορφή μιας επιπλέον εξειδίκευσης στην ευρύτερη διαπολιτισμική παιδεία που διαθέτει ο πτυχιούχος. Πάντως η υψηλή ποιότητα σπουδών δίνει σημαντικά εφόδια στους αποφοίτους για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην κατεύθυνση αυτή ο πτυχιούχος του Τμήματος μπορεί να αξιοποιήσει τις γνώσεις του προκειμένου να προχωρήσει στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος Masters, ή και διδακτορικού διπλώματος. Σε αυτή την περίπτωση οι δυνατότητες απασχόλησης στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης αυξάνονται σημαντικά.

Για πληροφόρηση σε θέματα σταδιοδρομίας και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Stamataki-photo
Βασιλική-Δήμητρα Σταματάκη

Οι σπουδές μου στην ανθρωπολογία και την ιστορία μου έδωσαν τη δυνατότητα να προσεγγίζω τους ανθρώπους ως προς τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ύπαρξής τους, πράγμα απαραίτητο τόσο για το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης, όσο και για το σχεδιασμό και την οργάνωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που έχω αναλάβει.

Fotopoulou-photo
Θεοδώρα Φωτοπούλου

Η ιστορία με έχει βοηθήσει πολύ στο να καταλαβαίνω πώς η κοινωνία γύρω μου έχει φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα και τι μπορεί να γίνει ώστε να καλυτερέψει. Τώρα έχω ξεκινήσει μια νέα ζωή στις Βρυξέλλες, καθώς εργάζομαι σε μια τουριστική επιχείρηση ως ξεναγός. Η ιστορία που διδάχθηκα στα τέσσερα χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου πιστεύω πως με έκανε μια πολύ καλή ιστορικό, και η ανθρωπολογία με έχει βοηθήσει στη βαθιά κατανόηση άλλων πολιτικών και κοινωνικών αντιλήψεων. Ακόμα και το θέατρο, με το οποίο ασχολήθηκα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, με βοήθησε στο να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις της εργασίας μου.

απόφοιτος 2007

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια εργάζομαι σε έναν μικρό ιδιωτικό παιδικό σταθμό ως παιδαγωγός. Παρ’ όλο που φαινομενικά κάτι τέτοιο δεν έχει άμεση σχέση με όσα σπούδασα πιστεύω ότι χρησιμοποιώ τον τρόπο σκέψης που απέκτησα από τις σπουδές μου στην ανθρωπολογία και την ιστορία σε κάθε πλευρά της ζωής μου.