Ιστορία του Τμήματος

Ιστορία του Τμήματος

Το Τμήμα ιδρύθηκε ταυτόχρονα με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το 1984 (ΠΔ 83/1984-ΦΕΚ 31, τ. Α) με την αρχική ονομασία Τμήμα Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και υποδέχτηκε φοιτητές σε έναν διετή κύκλο προετοιμασίας υποψήφιων διδακτόρων το 1987, ενώ το τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του λειτουργεί από το 1988. Το 1989 με το ΠΔ 376/1989 (ΦΕΚ 166 τ. Α) το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Η σημερινή ονομασία Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οριστικοποιήθηκε το 2002 (Ν. 3027, άρθρο 3.1.δ-ΦΕΚ 152, τ. Α). Το Τμήμα συναπαρτίζει μαζί με το Τμήμα Γεωγραφίας, το Τμήμα Κοινωνιολογίας και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και είναι ένα από τα συνολικά έξι Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχουν έδρα τους τη Μυτιλήνη.

Η ανάπτυξη του Τμήματος σε προσωπικό, φοιτητές και υλικοτεχνική υποδομή είναι εντυπωσιακή. Την πρώτη χρονιά λειτουργίας του 1987-88, παρακολούθησαν μαθήματα είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Την επόμενη χρονιά, το Τμήμα δέχθηκε τους πρώτους πενήντα (50) προπτυχιακούς του φοιτητές. Σήμερα οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος ανέρχονται σε τετρακόσιους πενήντα (450) και οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι διδάκτορες σε τριάντα (30). Οι πρώτοι προπτυχιακοί φοιτητές της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας αποφοίτησαν το 1992. Στο Τμήμα λειτουργούν τέσσερα θεσμοθετημένα εργαστήρια τα οποία υποστηρίζουν ενεργά τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Πρόκειται για το Εργαστήριο Εθνογραφίας, το Εργαστήριο Ιστορίας, το Εργαστήριο Οικογένειας και Συγγένειας και το Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας. Στο Τμήμα λειτουργεί επίσης από το 1992 εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Τμήμα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών. Ο μεταπτυχιακός κύκλος του Τμήματος υπήρξε ένας από τους πρώτους στην Ελλάδα και ο μόνος στον κλάδο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Ο διετής κύκλος προετοιμασίας υποψήφιων διδακτόρων συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των φοιτητών και λειτούργησε με επιτυχία έως το 2000. Το 2001/2 ο κύκλος αυτός αντικαταστάθηκε από το διετές πρόγραμμα «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», ενώ το 2003/4 λειτούργησε, χάρη στη χρηματοδότηση των ΕΠΕΑΕΚ, ένα δεύτερο μονοετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τον τίτλο «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις», το οποίο και αποτέλεσε το πρώτο πρόγραμμα μεταπτυχιακής ειδίκευσης στις σπουδές φύλου στην Ελλάδα. Από το 2007 και εξής, μετά το πέρας της αρχικής χρηματοδότησής του από τα ΕΠΕΑΕΚ, το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί ενταγμένο πλήρως στις δραστηριότητες του Τμήματος. Από το 2014-15 το πρόγραμμα μετονομάστηκε σε «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία». Τέλος, από το 2015-16 λειτουργεί το εντατικό μονοετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών«Κρίση και Ιστορική Αλλαγή». Το Τμήμα δέχεται επίσης υποψήφιους διδάκτορες μετά από σχετική διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Tο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργάνωσε στο πλαίσιο του εορτασμού των είκοσι χρόνων λειτουργίας του διεθνές επιστημονικό συμπόσιο με θέμα «Αναθεωρήσεις του πολιτικού: ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα στην ελληνική κοινωνία». Το συμπόσιο έγινε στη Μυτιλήνη στις 8-11 Νοεμβρίου 2007.
Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο στο πλαίσιο του εορτασμού των είκοσι χρόνων λειτουργίας του τμήματος