Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Απονομή Πτυχίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ


Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου  2023. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από την Τετάρτη 25/10/2023 έως και την Παρασκευή 3/11/2023 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται)

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησή σας και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, διακόπτεται η φοιτητική σας ιδιότητα καθώς ανακηρύσσεστε υποψήφιοι πτυχιούχοι. Πρέπει να είναι σαφές ότι δεν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε άλλο/α μάθημα/τα, γεγονός που καλείστε να δηλώστε υπεύθυνα.

Επίσης δηλώνετε υπεύθυνα τυχόν μάθημα ή μαθήματα  που επιθυμείτε να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, στον βαθμό  που πλεονάζουν του αναγκαίου πλήθους μαθημάτων.

 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK

Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158

IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158

BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX

Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του φοιτητή/τριας.

Αφού γίνει η κατάθεση, οι φοιτητές/τριες θα καταθέτουν ή αποστέλλουν (με e-mail) την απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματός τους ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή.


Προσοχή:

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί, η τακτοποίηση, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός βιβλίων, κατάθεση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) και με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας ( κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.), με το Γραφείο ERASMUS και κάθε άλλη υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από την Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από φοιτητές – φοιτήτριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

 Από τη Γραμματεία

Τελετή καθομολόγησης

Το πτυχίο ή το δίπλωμα απονέμεται σε ειδική πανηγυρική τελετή καθομολόγησης (ορκωμοσίας) και απονομής πτυχίων/διπλωμάτων, ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών.

Οι ακριβείς ημερομηνίες των τελετών καθομολόγησης καθορίζονται με Απόφαση Πρύτανη και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.


Διευθέτηση εκκρεμοτήτων

Για τη χορήγηση του πτυχίου/διπλώματος, εκτός από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις λήψης του (αριθμός μαθημάτων και αριθμός ECTS), είναι απαραίτητη η μη ύπαρξη των παρακάτω εκκρεμοτήτων με Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:

 • Να έχουν επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη τυχόν δανεισθέντα βιβλία και να έχει κατατεθεί η πτυχιακή/διπλωματική εργασία, σε περίπτωση που έχει εκπονηθεί.
 • Να έχει επιστραφεί στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης. Σε περίπτωση στέγασης από το Ίδρυμα, να έχει επιστραφεί το κλειδί του δωματίου και σε περίπτωση χρήσης δωματίου-εστίας κατά τη θερινή περίοδο να έχει εξοφληθεί το ενοίκιο.
 • Να έχει επιστραφεί στα Εργαστήρια του Τμήματος/Σχολής ή του Ιδρύματος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.
 • Να έχει επιστραφεί στη Γραμματεία Τμήματος η ακαδημαϊκή ταυτότητα και να έχει κατατεθεί η πτυχιακή/διπλωματική εργασία σε CD, σε περίπτωση που έχει εκπονηθεί.
 • Να έχει διασφαλισθεί ότι δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες με καμία Υπηρεσία του Ιδρύματος (π.χ. επιστροφή καταβεβλημένης επιχορήγησης Erasmus, όταν συντρέχουν λόγοι προς τούτο).

Υποβολή αίτησης (επισυνάπτεται)

Για τη συμμετοχή στην τελετή καθομολόγησης, απαιτείται η υποβολή αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει ενάμιση μήνα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της τελετής καθομολόγησης για το χρονικό διάστημα κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής, το οποίο συνήθως διαρκεί δεκαπέντε (15) ημέρες.


Περγαμηνή

Για τη χορήγηση του Πτυχίου ή του Διπλώματος και σε περγαμηνή, χρειάζεται να κατατεθεί το ποσό των €10 σε τραπεζικό λογαριασμό της ALPHA BANK (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) με τα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK

Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158

IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158

BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX

Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου του φοιτητή ή της φοιτήτριας.

Αφού γίνει η κατάθεση, πρέπει να κατατεθεί ή αποσταλεί (με e-mail) η απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος


Τελετή

Το πρόγραμμα της τελετής καθομολόγησης ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία.

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες το επιθυμούν, συμμετέχουν στην τελετή με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η τήβεννος παραλαμβάνεται την παραμονή ή ανήμερα της τελετής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γραμματείας του Τμήματος.

Το κείμενο της καθομολόγησης (Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών και Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών) διαβάζεται από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου ή Διπλώματος του Τμήματος (ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου και της διάρκειας των σπουδών). Όλοι και όλες επαναλαμβάνουν το κείμενο κατόπιν του πρωτεύσαντα ή της πρωτεύσασας.

Η προσφώνηση των ονομάτων κατά τη διάρκεια της τελετής για την απονομή του πτυχίου ή διπλώματος πραγματοποιείται βάσει ιεράρχησης κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου (ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου ή διπλωματούχου και της διάρκειας των σπουδών).


Πτυχίο / Δίπλωμα

Το Πτυχίο ή το Δίπλωμα υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα του Τμήματος και απονέμεται από τις Πρυτανικές Αρχές και τον/την Πρόεδρο του Τμήματος. Η δέσμη των εγγράφων που παραλαμβάνουν οι απόφοιτοι κατά την απονομή περιλαμβάνει:

 • δύο αντίγραφα του πτυχίου/διπλώματος,
 • το Παράρτημα Διπλώματος στα ελληνικά και στα αγγλικά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση,
 • περγαμηνή για όσους/όσες έχουν καταθέσει σχετική αίτηση και έχουν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο,
 • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχιούχου/Διπλωματούχου,
 • Βεβαίωση Γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (στα Τμήματα και για τους/τις αποφοίτους που ικανοποιούν τον αναγκαίο αριθμό σχετικών μαθημάτων) και
 • επιστολή Πρύτανη

 
 

Ανακοινώσεις

Τελετή καθομολόγησης 8 Δεκεμβρίου  2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου…

Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων

Η τελετή ορκωμοσίας/καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ…

Τελετή Καθομολόγησης Πέμπτη στις 15/12/2022.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 15/12/2022.…

Ανακοίνωση Ορκωμοσίας Μαΐου - Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση Ορκωμοσίας Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2022 του…

Ανακοίνωση Ορκωμοσίας 17 Δεκεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Ορκωμοσίας Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 17 Δεκεμβρίου…