Ορκωμοσία Αποφοίτων

Ορκωμοσία Αποφοίτων

Απονομή Πτυχίου

Δηλώνω ότι:

 • επιθυμώ να συμμετέχω στην τελετή καθομολόγησης πτυχιούχων που θα διεξαχθεί το Μάιο 2021 με εξ αποστάσεως μέσα, χωρίς τη φυσική μου παρουσία
 • έλαβα γνώση της πολιτικής του ιδρύματος για την τήρηση, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την πραγματοποίηση της τελετής καθομολόγησης με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, που είναι ταυτόσημη με εκείνη που ισχύει για την από απόσταση εξέταση των φοιτητών/τριών και περιγράφεται αναλυτικά στην απόφαση της Συγκλήτου, αριθμ. συνεδρ. 22/22.05.2020, θέμα 2.1 «Εξειδίκευση της απόφασης της υπ΄ αριθμ. 20/07.05.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 2.3 «Συζήτηση επί εναλλακτικών τρόπων διεξαγωγής εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-20» με βάση την Υ.Α. 59181/Ζ1/19.05.2020 (ΦΕΚ 1935 τ. Β΄/20.05.2020)» και συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τη διέπουν
 • Η παρούσα δήλωση σε συνδυασμό με την παρουσία μου με τα εξ αποστάσεως μέσα στην τελετή καθομολόγησης ενέχει θέση της υπογραφής μου στο βιβλίο ορκωμοσίας που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος
 • δεν θα προβώ σε καταγραφή της τελετής καθομολόγησης με οποιοδήποτε μέσο
 • έχω ολοκληρώσει την φοίτησή μου και δεν θα προβώ σε περαιτέρω δήλωση μαθημάτων.
 • Η τελευταία εξεταστική που συμμετείχα ήταν του……..
 • επιθυμώ να μην συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου τα ακόλουθα (μη υποχρεωτικά) μαθήματα που πλεονάζουν του αναγκαίου πλήθους μαθημάτων και των απαιτούμενων Δ.Μ. και ECTS για την λήψη πτυχίου: i)……  ii. …….. iii. …….
 • επιθυμώ να λάβω το πτυχίο μου και σε περγαμηνή:  ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Καταθέτω συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή:

 • φωτοαντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας
 • απόδειξη καταβολής αντιτίμου για παραλαβή περγαμηνής (εφόσον επιθυμείτε τη χορήγηση του πτυχίου και σε περγαμηνή)
 • Δ/νση e mail εκτός του «aegean.gr” τέτοια που να είναι δυνατή η επικοινωνία του πανεπιστημίου μαζί σας στο μέλλον.

 Θέτω υπόψη της Γραμματείας ότι έχω:

 • συμμετάσχει σε Πρόγραμμα Erasmus (studies ή placement): ΝΑΙ ΟΧΙ 
 • συμμετάσχει σε Θερινή Πρακτική Άσκηση: ΝΑΙ ΟΧΙ 

2. Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK

Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158

IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158

BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX

Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του/της φοιτητή/τριας.

Αφού γίνει η κατάθεση, οι φοιτητές/τριες θα καταθέτουν ή αποστέλλουν (με e-mail) την απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματός τους ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή.

Επιθυμώ να μου αποστείλετε τα αντίγραφα πτυχίου μου και όλα τα έγγραφα που απονέμονται κατά την τελετή καθομολόγησης σε έντυπη μορφή, με εταιρεία ταχυμεταφοράς με χρέωση παραλήπτη στη δ/νση:

Π.χ.

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΘΡΑΚΗΣ 23

ΑΘΗΝΑ

ΤΚ 16585

ΚΙΝΗΤΟ 691234567

Προσοχή:

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί, η τακτοποίηση, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός βιβλίων, κατάθεση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) και με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.).

Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από την Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από φοιτητές – φοιτήτριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Από τη Γραμματεία


 

Τελετή καθομολόγησης

Το πτυχίο ή το δίπλωμα απονέμεται σε ειδική πανηγυρική τελετή καθομολόγησης (ορκωμοσίας) και απονομής πτυχίων/διπλωμάτων, ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών.

Οι ακριβείς ημερομηνίες των τελετών καθομολόγησης καθορίζονται με Απόφαση Πρύτανη και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.


Διευθέτηση εκκρεμοτήτων

Για τη χορήγηση του πτυχίου/διπλώματος, εκτός από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις λήψης του (αριθμός μαθημάτων και αριθμός ECTS), είναι απαραίτητη η μη ύπαρξη των παρακάτω εκκρεμοτήτων με Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου:

 • Να έχουν επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη τυχόν δανεισθέντα βιβλία και να έχει κατατεθεί η πτυχιακή/διπλωματική εργασία, σε περίπτωση που έχει εκπονηθεί.
 • Να έχει επιστραφεί στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης. Σε περίπτωση στέγασης από το Ίδρυμα, να έχει επιστραφεί το κλειδί του δωματίου και σε περίπτωση χρήσης δωματίου-εστίας κατά τη θερινή περίοδο να έχει εξοφληθεί το ενοίκιο.
 • Να έχει επιστραφεί στα Εργαστήρια του Τμήματος/Σχολής ή του Ιδρύματος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.
 • Να έχει επιστραφεί στη Γραμματεία Τμήματος η ακαδημαϊκή ταυτότητα και να έχει κατατεθεί η πτυχιακή/διπλωματική εργασία σε CD, σε περίπτωση που έχει εκπονηθεί.
 • Να έχει διασφαλισθεί ότι δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες με καμία Υπηρεσία του Ιδρύματος (π.χ. επιστροφή καταβεβλημένης επιχορήγησης Erasmus, όταν συντρέχουν λόγοι προς τούτο).

Υποβολή αίτησης (επισυνάπτεται)

Για τη συμμετοχή στην τελετή καθομολόγησης, απαιτείται η υποβολή αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει ενάμιση μήνα πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία πραγματοποίησης της τελετής καθομολόγησης για το χρονικό διάστημα κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής, το οποίο συνήθως διαρκεί δεκαπέντε (15) ημέρες.


Περγαμηνή

Για τη χορήγηση του Πτυχίου ή του Διπλώματος και σε περγαμηνή, χρειάζεται να κατατεθεί το ποσό των €10 σε τραπεζικό λογαριασμό της ALPHA BANK (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) με τα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK

Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158

IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158

BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX

Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου του φοιτητή ή της φοιτήτριας.

Αφού γίνει η κατάθεση, πρέπει να κατατεθεί ή αποσταλεί (με e-mail) η απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματος


Τελετή

Το πρόγραμμα της τελετής καθομολόγησης ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία.

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες το επιθυμούν, συμμετέχουν στην τελετή με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η τήβεννος παραλαμβάνεται την παραμονή ή ανήμερα της τελετής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γραμματείας του Τμήματος.

Το κείμενο της καθομολόγησης (Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών και Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών) διαβάζεται από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου ή Διπλώματος του Τμήματος (ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου και της διάρκειας των σπουδών). Όλοι και όλες επαναλαμβάνουν το κείμενο κατόπιν του πρωτεύσαντα ή της πρωτεύσασας.

Η προσφώνηση των ονομάτων κατά τη διάρκεια της τελετής για την απονομή του πτυχίου ή διπλώματος πραγματοποιείται βάσει ιεράρχησης κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού πτυχίου (ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου ή διπλωματούχου και της διάρκειας των σπουδών).


Πτυχίο / Δίπλωμα

Το Πτυχίο ή το Δίπλωμα υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/τη Γραμματέα του Τμήματος και απονέμεται από τις Πρυτανικές Αρχές και τον/την Πρόεδρο του Τμήματος. Η δέσμη των εγγράφων που παραλαμβάνουν οι απόφοιτοι κατά την απονομή περιλαμβάνει:

 • δύο αντίγραφα του πτυχίου/διπλώματος,
 • το Παράρτημα Διπλώματος στα ελληνικά και στα αγγλικά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση,
 • περγαμηνή για όσους/όσες έχουν καταθέσει σχετική αίτηση και έχουν καταβάλει το σχετικό αντίτιμο,
 • Αναλυτική Βαθμολογία Πτυχιούχου/Διπλωματούχου,
 • Βεβαίωση Γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (στα Τμήματα και για τους/τις αποφοίτους που ικανοποιούν τον αναγκαίο αριθμό σχετικών μαθημάτων) και
 • επιστολή Πρύτανη

 
 

Ανακοινώσεις

Ορκωμοσία Προπτυχιακού, Πέμπτη 27-05-2021

Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής.

Ορκωμοσία Προπτυχιακού, Παρασκευή 18-12-2020

Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής.