Διατελέσαντες/σες Καθηγητές/ήτριες

Διατελέσαντες/σες Καθηγητές/ήτριες

Καράβας Σπύρος, Ομότιμος Kαθηγητής
Email: skaravas@sa.aegean.gr

Παπαταξιάρχης Ευθύμιος, Ομότιμος Kαθηγητής
Email: epapat@sa.aegean.gr 

Παραδέλλης Θεόδωρος, Μόνιμος Επικουρος Καθηγητής
E-mail: t.paradellis@sa.aegean.gr 

Σταματογιαννοπούλου Μαρία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Email: mstam@sa.aegean.gr


Γαλάνη-Μουτάφη ΒασιλικήΑναπληρώτρια Καθηγήτρια
Email: vmout@sa.aegean.gr

†ΤΡΑΚΑ ΝΤΑΪΑΝΑ, Καθηγήτρια