Διατελέσαντες/σες Καθηγητές/ήτριες

Διατελέσαντες/σες Καθηγητές/ήτριες

Μπέλλας Χριστόδουλος, Aναπληρωτής Kαθηγητής
Email: chbellas@sa.aegean.gr


Καράβας Σπύρος, Ομότιμος Kαθηγητής

Email: skaravas@sa.aegean.gr


Παπαταξιάρχης Ευθύμιος, Ομότιμος Kαθηγητής
Email: epapat@sa.aegean.gr


Παραδέλλης Θεόδωρος, Μόνιμος Επικουρος Καθηγητής
E-mail: t.paradellis@sa.aegean.gr


Σταματογιαννοπούλου Μαρία, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Email: mstam@sa.aegean.gr


Γαλάνη-Μουτάφη ΒασιλικήΑναπληρώτρια Καθηγήτρια


† Τράκα Νταϊάνα, Καθηγήτρια