Τελετή καθομολόγησης μεταπτυχιακών

Η τελετή καθομολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής, έχει οριστεί σύμφωνα με την απόφ. Πρυτανικού συμβουλίου, αριθμ. 55/26-11-2020, την Παρασκευή 18-12-2020 στις 10.00 π.μ. με τη χρήση του συστήματος ZOOM (webinar). Παρασκευή 18-12-2020 στις 10.00 π.μ. Για να παρακολουθήσετε την Ορκωμοσία Απαιτείται Εγγραφή Σύνδεσμος […]