ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εναρκτήρια διημερίδα ΕΠΠΓ Μυτιλήνη, 24 & 25 Νοεμβρίου 2016

Ημερίδες - Συνέδρια ΕΕΠΓ

Εναρκτήρια διημερίδα ΕΠΠΓ Μυτιλήνη, 24 & 25 Νοεμβρίου 2016

Opening symposium of LESoL * Mytilene, 24 & 25 November 2016

«ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗ», ΜΠΙΝΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ


Εθνογραφικές προσεγγίσεις της γλώσσας και γλωσσικές προσεγγίσεις της εθνογραφίας

Ethnographic approaches to language and linguistic approaches to ethnography

24/11/2016
5:45 μμ