Υποψήφιοι Διδάκτορες

Όνομα Θέμα Διατριβής Επιβλέπων Καθηγητής Τριμελής Επιτροπή
Τριανταφυλλοπούλου Παρασκευή

(01-12-2010)

Έλληνες το θρήσκευμα: Η επιτέλεση της ελληνικότητας στο Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) και στη λατρευτική κοινότητα ΛΑΒΡΥΣ Θ. Παραδέλλης Θ. Παραδέλλης

Ε. Παπαταξιάρχης

Α. Τσεκένης

Αλεξοπούλου Σοφία

(01-12-2010)

Η φτώχεια στην Ελλάδα ως στέρηση ανθρωπίνων δυνατοτήτων: Η περίπτωση του συσσιτίου του δήμου Αθηναίων Χ. Μπέλλας Χ. Μπέλλας

Π. Χαντζαρούλα

Κ. Γιαννακόπουλος

Οικονόμου Αγγελική

(01-06-2011)

Η υλική και κοινωνική οργάνωση του οικιακού χώρου: Συνέχειες και ασυνέχειες στις κοινωνικές σχέσεις, στις αντιλήψεις και στις πρακτικές κατανάλωσης σε μια νησιωτική κωμόπολη της Ελλάδας Ε. Πετρίδου Ε. Πετρίδου

Ε. Παπαταξιάρχης

Β. Καντσά

Δεληγιαννίδου Μαρία

(02-07-2013)

Η συμβολική σημασία της αλληλέγγυας οικονομίας ως πράξη αντίστασης Ε. Παπαταξιάρχης Ε. Παπαταξιάρχης

Ε. Πετρίδου

Χ. Μπέλλας

Δουδουνής Ιωάννης

(06-11-2013)

style=”text-align: justify;”>Το αρχαίον κλέος: Λέσβος, τέλη 19ου – αρχές  20ού αιώνα Β. Αναστασιαδης Β. Αναστασιαδης

Π. Δουκέλλης

Σ. Καράβας

Μήτσικα Ιωάννα

(03-12-2014)

Χορεύοντας το Περιορισμένο Σώμα: Ο χορός και η κίνηση σε ψυχιατρικά ιδρύματα και φυλακές. Μια έρευνα για τη συσχέτιση της σωματικής επίγνωσης με το εγώ Π. Πανόπουλος Π. Πανόπουλος

Κ. Γιαννακόπουλος

Ι. Ιακώβου

Βαρελάκη Γαρυφαλιά

(27-5-2015)

Βιο-πολιτικές του Καρκίνου: Εθνογραφικές προσεγγίσεις του Καρκίνου του Μαστού στην Ελλάδα Β. Καντσά Β. Καντσά

Α. Τσεκένης

Π. Τοπάλη

Γλεντή Δήμητρα
(27-5-2015)
Η κοινωνική παραγωγή του αστικού χώρου κατά την εγκατάσταση των προσφύγων του ‘22: Η συγκρότηση του προσφυγικού συνοικισμού της Μυτιλήνης Ι. Γιαννιτσιώτης Ι. Γιαννιτσιώτης

Ε. Παπαταξιάρχης

Χ. Εξερτζόγλου

Αϊβαλικλή Ανδρονίκη

(16-09-2015)

Θρησκευτικότητα και η κατασκευή της ετερότητας στην ελληνική κοινωνία: Η περίπτωση των «γνήσιων» ορθόδοξων χριστιανών (ΓΟΧ). Π. Τοπάλη Π. Τοπάλη

Ε. Παπαταξιάρχης

Ε. Πλεξουσάκη

Τριανταφυλλίδου Μαρία

(02-3-2016)

Η οθωμανική πόλη των Γιαννιτσών και ιστορική μνήμη Χ. Εξερτζόγλου Χ. Εξερτζόγλου

Ε. Γκαρά

Ι. Γιαννιτσιώτης

Γούλα Ελένη

(06-04-2016)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Συλλογική μνήμη, κοινωνικά στερεότυπα και νοοτροπίες της μαθητικής κοινότητας σχετικά με την πολιτισμική παράδοση και την Τοπική Ιστορία. Συγκριτικά Υποδείγματα από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα (Βοιωτία –Σάμος) Χ. Εξερτζόγλου Χ. Εξερτζόγλου

Μ.Σταματογιαννοπούλου

Ε. Πλεξουσάκη

Σέχου Ερβίν

(01-06-2016)

Η μουσουλμανική ταυτότητα και η κοινωνική απομόνωση: Πακιστανοί μετανάστες στην Αθήνα Ε. Παπαταξιάρχης Ε. Παπαταξιάρχης

Ε. Πλεξουσάκη

Π. Τοπάλη

Μπονάρου Άννα

(03-05-2017)

Παραγωγή και χρήση εργόχειρων κεντημάτων και πλεκτών από ομάδες γυναικών στη Βόρεια Ελλάδα Ε. Πετρίδου Ε. Πετρίδου

Π. Πανόπουλος

Ν.Μπαχά

Γκελτής Θεοδόσης
(01-11-2017)
Όψεις της Ιστορίας Ομοφυλόφιλων υποκείμενων στη μεταπολίτευση: Το κίνημα και η Καθημερινότητα Κ.Γιαννακόπουλος Κ. Γιαννακόπουλος

Β. Καντσά

Π. Χαντζαρούλα

Τσιλιγκιρίδου Ραφαηλία- Μαρία

(06-12-2017)

Εκπαίδευση, Ανθρωπιστική Διακυβέρνηση και προσφυγικές/αιτούντες άσυλο: Η περίπτωση ΑΦΓΑΝΩΝ στη Λέσβο Ε. Πλεξουσάκη Ε. Πλεξουσάκη

Ε. Παπαταξιάρχης

Π. Τοπάλη

Συνοδινού Ειρήνη

(06-12-2017)

Για μια Εθνογραφία του Θηλασμού στην Ελλάδα Β. Καντσά Β. Καντσά

Ε. Παπαταξιάρχης

Π. Χαντζαρούλα

Μπινάκη Ελένη
(17-04-2018)
Ανδρική υπογονιμότητα, νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής και ο επαναπροσδιορισμός βιολογικών και κοινωνικών προτύπων Β. Καντσά Β. Καντσά

Τ. Πηνελόπη

Χ. Μπέλλας

Lamptur Tanlaka Kilian

(07-03-2018)

Kola nut trees and kola nuts, Rituals and Functions amongst the producers of the Mungo Central and the Grassfields, and the Muslims consumers of Northern Cameroon A. Τσεκένης A. Τσεκένης

Ε. Πετρίδου

Κομνηνός Αναστάσιος

(03-10-2018)

Ο ρόλος της δημώδους γλώσσας στην ομολογιακή συγκρότηση της ορθοδοξίας τον 16ο και 17ο αιώνα Ε. Γκαρά Ε. Γκαρά

Ι. Σμαρνάκης

Α. Σφοίνη

Πελτέκη Αφροδίτη

(7-11-2018)

Σύλλογοι και ενώσεις μικρασιατικών απογόνων Λέσβου δεύτερης και τρίτης γενιάς και ιστορική μνήμη Χ. Εξερτζόγλου Χ. Εξερτζόγλου

Μ. Σταματογιαννοπούλου

Π. Χαντζαρούλα

Γερακίνη Αλεξάνδρα

(5-12-2018)

Η δημόσια ιστορία των ταραχών του Δεκεμβρίου 2008: συνέχειες και ρήξεις με το παρελθόν Χ. Εξερτζόγλου Χ. Εξερτζόγλου

Ι. Γιαννιτσιώτης

Π. Χαντζαρούλα

Φραντζέσκου Αικατερίνη

(5-12-2018)

«Οικοδομώντας τον Εαυτό και το πρόσωπο. Μία ανθρωπολογική μελέτη του Ελευθεροτεκτονισμού στην Ελλάδα» Π. Τοπάλη Π. Τοπάλη

Α. Τσεκένης

Ε. Πλεξουσάκη

Κοντοχρήστου Αθανασία

(9-1-2019)

Το σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο της γυναικοκτονιας (femminicidio) στην Ιταλία και συσχέτιση του με την κατάσταση στην Ελλάδα Κ. Γιαννακόπουλος Κ. Γιαννακόπουλος

Β. Καντσα

Π. Χαντζαρούλα

Τίγκας Παναγιώτης – Χρυσοστομος
(12-02-2019)
Ώριμα ανδρικά σώματα: Φύλο σεξουαλικότητα και χρόνιες ασθένειες στη σύγχρονη Ελλάδα Β. Καντσά Β. Καντσά

Κ. Κανάκης

Κ. Γιαννακόπουλος

Δινάκη Ελένη
(06-03-2019)
Τα στρατιωτικά κοιμητήρια στην Ελλάδα ως  πολιτιστική κληρονομιά: Πόλεμος, τουρισμός και συλλογική μνήμη Γ. Γιαννιτσιώτης Γ. Γιαννιτσιώτης

Π. Χαντζαρούλα

Δ. Καταπότη

Χριστουλάκη Νικολέτα – Δαφνή 

(03-04-2019)

Συγκρουσιακά γλωσσικά τοπία: Μυτιλήνη Κ. Κανάκης Κ. Κανάκης

Μ. Γεωργαλίδου

Α. Χαλκιά

Μανωλοπούλου Ειρήνη

(08-05-2019)

Αισθητηριακή Εμπειρία και Μνήμη στην Ευρωπαϊκή Ταξιδιωτική Γραμματεία του 16ου και 17ου αι. για τον ισλαμικό κόσμο Γ. Πλακωτός Γ. Πλακωτός

Ε. Γκαρά

Α. Διαλέτη

Λειβαδίτη Κωνσταντίνα 

(04-12-2019)

Μεταβατικά Πεδία Οικιακοτητας: Υποδοχή, Φιλοξενία και Φροντίδα Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο Ε. Παπαταξιάρχης Ε. Παπαταξιάρχης

Ε. Πλεξουσάκη

Κ. Ροζάκου

Δηλαβέρη Σταματίνα
(08-01-2020)
Η Ύδρα Κατα Τις Δεκαετίες 1950-1970.Η Διαπολιτισμικη Σχέση Π. Χαντζαρούλα Π. Χαντζαρούλα

Γ. Γιαννιτσιώτης

Π. Πανόπουλος

Κατσογριδάκη Χρυσούλα

(01-04-2020)

Η Κριτική πρόσληψη του νεαρού Μαρξ στο έργο των Χέρμπερτ Μαρκούζε και Ερνστ Μπλοχ Β. Ιακώβου Β. Ιακώβου

Α. Μουζακίτης

Γ. Φαράκλας

Αντωναράκου Ειρήνη
(06-05-2020)
Προσεγγιζοντας τη Ζωή στα Σύρματα. Έγκλειστοι στα Στρατόπεδα Συγκέντρωσης της Μέσης Ανατολής 1943-1946 Σ. Καράβας Σ. Καράβας

Π. Χαντζαρούλα

Π. Βόγλης

Αναστασιάδου Αναστασία
(03-06-2020)
Προστασία και παροχή υπηρεσιών υγείας στο ΚΥΤ της Μόριας: αναπαραστάσεις της ψυχικής «υγείας» και «ασθένειας» στην «κοινότητα των προσφύγων» Ε. Παπαταξιάρχης Ε. Παπαταξιάρχης

Mrs. Marlies Glasius

Mrs.Polly Pallister-Wikins

Φραγκούλη Δήμητρα

(02-06-2021)

Ζητήματα πολιτισμικής ταυτότητας και συμβολικών πρακτικών σε δύο τουριστικές κοινότητες: Συγκριτική μελέτη της Σκύρου Σποράδων και της Ίου Κυκλάδων. Π. Πανόπουλος Π. Πανόπουλος

Ε. Δέλτσου

Χ. Μπέλλας

Αλεξανδρή Ελευθερία

(02-06-2021)

Πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές Τρικάλων 1945-1965. Π. Χαντζαρούλα Π. Χαντζαρούλα

Χ. Εξερτζόγλου

Π. Βόγλης

Πετρογιάννη Αικατερίνη – Μαρία

(02-11-2022)

Α-φυλοποιώντας το εσώρουχο: μια ανθρωπολογική προσέγγιση της βιομηχανίας του σύγχρονου εσώρουχου από την οπτική του υλικού πολιτισμού. Ε. Πετρίδου Ε. Πετρίδου

Π. Χαντζαρούλα

Κ. Γιαννακόπουλος

 

Σαρτζετάκης Ζαχαρίας

(11-01-2023)

Η διαγενεακή μετάδοση της τραυματικής μνήμης: Η περίπτωση της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς των Εβραίων της Θεσσαλονίκης Π. Χαντζαρούλα Π. Χαντζαρούλα

Γ. Γιαννιτσιώτης

Ρ. Μπενβενίστε