Ετήσια συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων

Ετήσια συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων

Η ετήσια συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων οργανώνεται στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Συγκεντρώνει υποψήφιες/ους διδάκτορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και αποτελεί ένα δυναμικό διεθνικό περιβάλλον ανταλλαγών και συζητήσεων πάνω στην κοινωνική ανθρωπολογία, την ιστορία, τη γλωσσολογία και άλλους επιστημονικούς κλάδους. Στην ετήσια συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων παρέχεται ένας χώρος παρουσίασης νέων ερευνών, σχολιασμού των ερευνών από μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΤΚΑΙ αλλά και άλλων επιστημόνων, γόνιμων συζητήσεων πάνω σε ανθρωπολογικά, ιστορικά, γλωσσολογικά και άλλα επιστημονικά θέματα, και γνωριμίας των νέων ερευνητών/τριών μεταξύ τους.

Ετήσια Συνάντηση Υποψήφιων Διδακτόρων 2023