ΚΙΑ-7 Ανθρωπολογία της συγγένειας και του φύλου

ΚΙΑ-7 Ανθρωπολογία της συγγένειας και του φύλου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγικά: Συγγένεια και ανθρωπολογία.
 2. Το πρώιμο ανθρωπολογικό ενδιαφέρον για τη συγγένεια. Ορολογίες, γενεαλογίες και συνέχειες.
 3. Δύο μεγάλες θεωρίες της συγγένειας: «Θεωρία της Καταγωγής» και «Θεωρία της Αγχιστείας». Η συγγένεια ως ιδιοκτησία, η συγγένεια ως ανταλλαγή
 4. Κριτική στις μεγάλες θεωρίες της συγγένειας Ι: Η συμβολική προσέγγιση του David Schneider
 5. Κριτική σιτς μεγάλες θεωρίες της συγγένειας ΙΙ: Το ανθρωπολογικό ενδιαφέρον για τις γυναίκες
 6. Το φύλο ως αναλυτικό εργαλείο στην ανθρωπολογία
 7. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του ανδρισμού
 8. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της σεξουαλικότητας
 9. Πέρα από το φύλο;
 10. Η συγγένεια ως συσχετικότητα
 11. Νέες μορφές οικογένειας: Η συγγένεια ως ατομική επιλογή
 12. Συγγένεια, «φύση» και αναπαραγωγικές τεχνολογίες: Η συγγένεια ως «φυσικοποίηση»
 13. Νέες συγγένειες, νέες βιολογίες ή …πέρα από τη συγγένεια;

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΚΙΑ-7

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Υποχρεωτικό Γενικού υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Καντσά Βενετία

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ (στην Αγγλική)