Πρακτικό Ανακήρυξης υποψηφίων για την εκλογή εκπροσώπων φοιτητών-τριών στη συνέλευση ΤΚΑΙ

Πρακτικό Ανακήρυξης υποψηφίων για την εκλογή εκπροσώπων φοιτητών-τριών στη συνέλευση ΤΚΑΙ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΟΔΕ που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ αρ.1912/26.01.2023 έγγραφο της Πρυτάνισας με ΑΔΑ: ΡΤΙΨ469Β7λ-ΚΥΟ , στη σημερινή συνεδρίασή της  (13.02.2023) ανακήρυξε την υποψήφια για την εκλογή εκπροσώπων φοιτητών-τριών στη συνέλευση ΤKAI.

Πρακτικό Ανακήρυξης υποψηφίων για την εκλογή εκπροσώπων φοιτητών-τριών στη συνέλευση ΤΚΑΙ