Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Μικτό Εντατικό Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτικής Φιλοσοφίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Μικτό Εντατικό Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτικής Φιλοσοφίας

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και ειδικά το Εργαστήριο Πρακτικής Φιλοσοφίας που διευθύνει η Καθηγήτρια κα Έλενα Θεοδωροπούλου συμμετέχει σε ένα Μικτό Εντατικό Πρόγραμμα Erasmus+ (Blended Intensive Programme – B.I.P.) με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai University Cluj της Ρουμανίας και θέμα: «Practical knowledge in Philosophy: Affectivity, Skills and Knowing-How».
Το πρόγραμμα συνδυάζει φυσική και εικονική κινητικότητα και προσφέρεται για τελειόφοιτους φοιτητές/τριες 1ου κύκλου σπουδών (ΠΠΣ) και για φοιτητές/τριες 2ου κύκλου (ΠΜΣ) που μπορεί να ενδιαφέρονται, έως τον μέγιστο συνολικό αριθμό των 5 φοιτητών/τριών. Η φυσική κινητικότητα για το διάστημα των εντατικών διαλέξεων είναι από 10 έως 18 Μαΐου 2023 και θα διεξαχθεί στο Cluj της Ρουμανίας. Στο συνημμένο αρχείο είναι διαθέσιμη μια συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος, το οποίο, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, θα αποδώσει στους φοιτητές/τριες 3 ECTS, τα οποία θα αναγραφούν στο παράρτημα διπλώματος (επιπλέον από τα ECTS για τη λήψη του πτυχίου τους).
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει τη δυνατότητα να καλύψει με επιχορήγηση Erasmus+ τη μετακίνηση των φοιτητών/τριών που τυχόν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κινητικότητας ΚΑ131 – Μικτή κινητικότητα (συνδυασμός βραχυχρόνιας και εικονικής κινητικότητας) για Σπουδές.

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές:

  • Να έχουν πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.
  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες να έχουν επιτύχει τουλάχιστον το ½ των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο τρέχον εξάμηνο σπουδών τους, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και να μην έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών.
  • Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες να εξασφαλίσουν τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας του ΠΜΣ.

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν, θα κληθούν από το Γραφείο Erasmus+ να ετοιμάσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χρηματοδότησή τους. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 9 μέρες Χ 70 € = 630 € συνολικά το άτομο (ή περισσότερα, εάν ανήκουν στην κατηγορία φοιτητών/τριών με λιγότερες ευκαιρίες).

Όποιοι και όποιες ενδιαφέρονται, καλούνται να στείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα αγγλικά (μέχρι 300 λέξεις) στην υπεύθυνη Erasmus+ του Τμήματος αναπλ. καθ. Ελένη Γκαρά (egara@aegean.gr) έως την Τετάρτη 29 Μαρτίου.

————————————————————————————

Eleni Gara, Ph.D.

Associate Professor of Ottoman History

Department of Social Anthropology and History

University of the Aegean

81100 Mytilene, Greece

Tel. #30-22510-36337

E-mail: egara@aegean.gr

http://en.sah.aegean.gr/faculty/eleni-gara/

https://aegean.academia.edu/EleniGara

https://www.researchgate.net/profile/Eleni-Gara