Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε workshop με θέμα “Mediterranean Connections: Spatial Configurations, Infrastructures, Temporalities”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε workshop με θέμα “Mediterranean Connections: Spatial Configurations, Infrastructures, Temporalities”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε workshop με θέμα “Mediterranean Connections: Spatial Configurations, Infrastructures, Temporalities”

 

Κωνσταντία (Konstanz), Γερμανία | 10-14 Οκτωβρίου 2022

 

Το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κωνσταντίας (Konstanz), το Τμήμα Μεσογειακών και Ανατολικών Σπουδών του New Bulgarian University,  το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Paris 8  διοργανώνουν στα πλαίσια του Erasmus+ Blended Intensive Programme πενθήμερο σεμινάριο με θέμα  “Mediterranean Connections: Spatial Configurations, Infrastructures, Temporalities”.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντία (Γερμανία) στις 10-14 Οκτωβρίου 2022.

Μπορούν να συμμετέχουν μετά από αίτηση προπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες (από το 3ο έτος και μετά), μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες, καθώς και υποψήφιοι/ες διδάκτορες των συνεργαζόμενων τμημάτων. Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας είναι τα αγγλικά. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο απαιτείται επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 (Lower).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/ήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας καλούνται να στείλουν μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο σεμινάριο στην ηλεκτρονική διεύθυνση egara@aegean.gr μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου, ώρα 23:59. Η επιστολή πρέπει να είναι στα αγγλικά και να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.