Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικούς, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικούς, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικούς, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5180696, κωδ. ΕΛΚΕ 80846) προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 για θέσεις που αφορούν σε επιστημονικά πεδία και σε μαθήματα που αντιστοιχούν στο κάθε επιστημονικό πεδίο.

Για το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας έχουν προκηρυχθεί τα παρακάτω τρία επιστημονικά πεδία με τα αντίστοιχα δύο μαθήματα το καθένα:

–              Διδακτική της Ιστορίας (1. Διδακτική της Ιστορίας 2. Πρακτική Άσκηση/ Σεμινάριο: Ειδικά θέματα διδακτικής της Ιστορίας και Ιδεολογία)

–              Εκπαίδευση και Κοινωνικές Επιστήμες (1. Εκπαιδευτική πράξη και Κοινωνικές Επιστήμες 2. Πρακτική Άσκηση/ Σεμινάριο: Σχολείο, Κοινωνία και Πολιτισμός)

–              Πολιτική Ανθρωπολογία (1. Πολιτική Ανθρωπολογία 2. Πρακτική Άσκηση/ Σεμινάριο: Ειδικά ζητήματα Ανθρωπολογίας του Πολιτικού)

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερα ως τη Παρασκευή 26 Αυγούστου 23:59 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής όπου είναι αναρτημένο και το κείμενο της πρόσκλησης με αναλυτικές πληροφορίες https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/4b201fe9-b199-4f00-9a90-44894d689a20