ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ου εξαμήνου , ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ου εξαμήνου και άνω (χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ου εξαμήνου , ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ου εξαμήνου και άνω (χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023)

Συμβούλοι Σπουδών: https://www.sah.aegean.gr/proptychiakes-spoudes/symvouloi-spoudon/

Το Τμήμα έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τον θεσμό του σύμβουλου καθηγητή για πάνω από είκοσι χρόνια. Ο θεσμός αυτός διευκολύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και πιο αποδοτικό τρόπο.

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, ανεξάρτητα από έτος φοίτησης, καλούνται να αξιοποιήσουν τον θεσμό του συμβούλου καθηγητή για να επιλύσουν όποιες δυσκολίες τυχόν παρουσιαστούν, ιδιαίτερα κατά τον βασικό κύκλο των σπουδών τους.

Οι σύμβουλοι καθηγητές θα βοηθήσουν τον προπτυχιακό φοιτητή να ορίσει τη βέλτιστη σειρά με την οποία θα λάβει τα μαθήματά του, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις, να επιλέξει σωστά τα υποχρεωτικά του μαθήματα και τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, τις δυνατότητές του και τις επιδεξιότητές του.

Επιπλέον, οι σύμβουλοι καθηγητές θα επιλύσουν κατά περίπτωση κάθε μη ωφέλιμο περιορισμό στις δηλώσεις μαθημάτων, που ενδέχεται να παρουσιαστεί με την εφαρμογή των προ απαιτούμενων μαθημάτων.

Τις ημέρες και ώρες γραφείου των μελών ΔΕΠ καθώς και τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με  τη Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγήτρια Βενετία Καντσά [vkantsa@sa.aegean.gr]

Από τη Γραμματεία