Πρόσκληση Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2019-2020

Πρόσκληση Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη αναρτηθεί η πρόσκληση για την Ακαδημαϊκή Εμπειρία στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, στον ακόλουθο σύνδεσμο :

https://www.ru.aegean.gr/announcement/attachment/8068/Prosklisi_Akadimaikis_Didaktikis_Empeirias_2019-2020_v4-signed.pdf

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 8η Αυγούστου, στις 15:00.

Παραμένοντας στη διάθεσή σας