Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων/χουσών στη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων/χουσών στη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων/χουσών στη διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Κατόπιν απόφασης της έκτακτης Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας αριθμ. συνεδρίασης 9 / 19-1-2022, θέμα 2.3 φοιτητικά, σχετικά με  την κατάταξη – κατόπιν διενέργειας εξετάσεων-  πτυχιούχων  στο εν λόγω Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 ανακοινώνονται τα ονόματα των επιτυχόντων/χουσών,   ως ακολούθως:

(12% επί του αριθμού των εισακτέων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 -2022):

 

  1. Παναγιωτίδου Ελπίδα στο τρίτο (Γ’) εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδ.  έτος 2021 – 2022,
  2. Σωτηριάδης Ανδρέας στο τρίτο (Γ’) εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδ.  έτος 2021 – 2022,
  3. Τιμαμοπούλου Άρτεμις στο τρίτο (Γ’) εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδ.  έτος 2021 – 2022.

 

 

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Καντσά Βενετία

Καθηγήτρια

 

ΤΑ ΜΕΛΗ
 

 

Αναστασιάδης Βασίλης

Καθηγητής

 

 

 

Εξερτζόγλου Χαρίλαος

Καθηγητής

 

 

 

Χαντζαρούλα Ποθητή

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια

 

 

Πανόπουλος Παναγιώτης

μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

 

 

 

Τοπάλη Πηνελόπη

μόνιμη επίκουρη Καθηγήτρια

 

 

Πλεξουσάκη Ευφροσύνη

μόνιμη επίκουρη Καθηγήτρια