Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων για τη συμμετοχή προπτυχιακών Φοιτητών/τριών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων για τη συμμετοχή προπτυχιακών Φοιτητών/τριών για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

Μπορείτε να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα εδώ 

Η κατάταξη των συμμετεχόντων/ουσών πραγματοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων που ορίζει ο Οδηγός Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση επί των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης αυτών. Μετά την εξέταση των πιθανών ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα, ανακοινώνονται οι πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων. Αναλυτικότερες πληροφορίες για τη διαδικασία των ενστάσεων μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας Πρακτικής Άσκησης, με τίτλο «Δικαίωμα Υποβολής Ενστάσεων»

Η τμηματική υπεύθυνη

Δήμητρα Βασιλειάδου