Πρόσκληση Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2020-2021

Πρόσκληση Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2020-2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου». Ο σύνδεσμος ανάρτησης στη διαύγεια είναι https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9395469%CE%927%CE%9B-%CE%A6%CE%A37

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής https://www.ru.aegean.gr/phd_lessons/index.php?prhash=TzlUeExIbWFiTGdBQThpTFdQaktiUT09