Ενημερωτική Συνάντηση για την Θερινή Πρακτική Άσκηση 2022-2023

Ενημερωτική Συνάντηση για την Θερινή Πρακτική Άσκηση 2022-2023

Πρόγραμμα: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5183811, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δομή Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει παρουσίαση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Πιο συγκεκριμένα, την  Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Κτιρίου Ωκεανογραφίας η παρουσίαση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για το τρέχον έτος, από την Υπεύθυνη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και την Τμηματικά Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, κ. Δήμητρα Βασιλειάδου.

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει τα οφέλη και τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος (δήλωση μαθήματος, διαδικασία υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά, αναζήτηση φορέων, επιλογή φοιτητών/τριών, υποχρεώσεις ασκούμενων φοιτητών/τριών, ορισμός εποπτών καθηγητών, αξιολόγηση πρακτικής άσκησης).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (κα Κοράκη Μαριτίνα, τηλ. 22510-36778, gpa1@aegean.gr).