Επικύρωση αποτελεσμάτων του ΠΜΣ “Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία” 2022-2023

Επικύρωση αποτελεσμάτων του ΠΜΣ “Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία” 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’.αρ. 2/20.09.2022 έκτακτη συνεδρίασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών του ΠΜΣ “Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία” ακαδ.έτους 2022- 23 ως ακολούθως:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΦΥΛΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 2022-2023