Επικύρωση αποτελεσμάτων του ΠΜΣ “Κρίση και Ιστορική Αλλαγή” 2022-2023

Επικύρωση αποτελεσμάτων του ΠΜΣ “Κρίση και Ιστορική Αλλαγή” 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’.αρ. 2/20.09.2022 έκτακτη συνεδρίασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών του ΠΜΣ “Κρίση και Ιστορική Αλλαγή” ακαδ.έτους 2022-23, ως ακολούθως:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 2022-23