Επικύρωση αποτελεσμάτων του ΠΜΣ “Κρίση και Ιστορική Αλλαγή”

Επικύρωση αποτελεσμάτων του ΠΜΣ “Κρίση και Ιστορική Αλλαγή”

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’.αρ. 2/20.09.2021 τακτική συνεδρίασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών του ΠΜΣ “Κρίση και Ιστορική Αλλαγή” ακαδ.έτους 2021-22 ως ακολούθως:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 2021-22