Ερευνητική δραστηριότητα Εργαστηρίου Ιστορίας

Ερευνητική δραστηριότητα Εργαστηρίου Ιστορίας

Ανάδυση και οι διαδρομές του «εθνικισμού» στην Ελλάδα: Παρίσι-Αθήνα, κουλτούρα, ιδεολογία και πολιτική

 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Σπύρος Καράβας

Ανάπτυξη Θεματικών Βάσεων Δεδομένων-Δημιουργία Αρχείου Προφορικής Ιστορίας

Επιστημονική υπεύθυνη: Ποθητή Χαντζαρούλα

Συλλογικές υποκειμενικότητες και χώρος στην Ελλάδα του 20ού αιώνα


Επιστημονικός υπεύθυνος:
Χαρίλαος Εξερτζόγλου

Από τον Μεσοπόλεμο στην Ανασυγκρότηση (1930-1960): Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικο-ακουστικές μαρτυρίες


Επιστημονική υπεύθυνη:
Ερριέτα Μπενβενίστε

Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: ένταξη, εργασία και διαπολιτισμική επικοινωνία

 

Επιστημονική υπεύθυνη: Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν