ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ετήσια Συνάντηση Υποψήφιων Διδακτόρων 2022

Διαλέξεις - Ημερίδες - Συνέδρια

Ετήσια Συνάντηση Υποψήφιων Διδακτόρων 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
στη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει την τακτική ετήσια συνάντηση υποψηφίων διδακτόρων, που φέτος θα διεξαχθεί στη Μυτιλήνη στις 18-20 Μαΐου 2022.

Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης παρουσιάζονται εργασίες σε θέματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας, Γλωσσολογίας, Οικονομικών, Πολιτικής Φιλοσοφίας κ.λπ. που συνδέονται με τη διδακτορική έρευνα των συμμετεχόντων (ερευνητικές προτάσεις, σχεδιάσματα κεφαλαίων της διατριβής, αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, άλλες εργασίες). Ο χρόνος παρουσίασης της κάθε ανακοίνωσης είναι 20 λεπτά και ακολουθεί συζήτηση.

Οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν μετά τη συνάντηση τις ανακοινώσεις τους και να τις υποβάλλουν με τη μορφή επιστημονικού άρθρου στο ηλεκτρονικό περιοδικό Νέες Έρευνες (ΝΕ) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστημίου Αιγαίου (https://www.sah.aegean.gr/metaptychiakes-spoudes/didaktoriko-diploma/periodiko-nees-erevnes/ ) προς αξιολόγηση και δημοσίευση.

Με την πρόσκληση αυτή θα θέλαμε να καλέσουμε όσες και όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν έως 28 Ιανουαρίου 2022 την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Διεύθυνση αποστολής: κ. Αμανίδου, e-mail: tamanidou@aegean.gr γραμματεία μεταπτυχιακών προγραμμάτων, τηλ. 22510-36331).

 

Οι διοργανώτριες

Π. Τοπάλη
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Ε. Γκαρά
Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Αίγλη Χατζούλη
Επίκουρη Καθηγήτρια

 

18/5/2022
20/5/2022
10:00 πμ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin