ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μεταναστεύσεις και σύνορα στην εποχή της πανδημίας

Διεθνή Θερινά Σχολεία

Μεταναστεύσεις και σύνορα στην εποχή της πανδημίας

Διεθνές Θερινό Σχολείο “Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα

Διαδικτυακή Επιστημονική Συνάντηση, 20-21 Νοέμβριου 2020

19.00-21.40 | Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Zoom Σύνδεσμος εγγραφής
https://aegean-gr.zoom.us/webinar/register/WN_4G-E35F_RIa56tt1D4JYRg

Το διεθνές θερινό σχολείο «Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο, με την υποστήριξη του «Global Studies Centre» του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ και του «Centre of European and Russian Studies» του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (UCLA), θα πραγματοποιήσει στις 20-21 Νοεμβρίου 2020 διήμερη επιστημονική συνάντηση με τίτλο: «Μετανάστευσεις και Σύνορα στην Εποχή της Πανδημίας».

Η πρώτη μέρα της συνάντησης επικεντρώνεται στην κριτική αναστοχαστική αποτίμηση της μακροχρόνιας εμπειρίας διδασκαλίας και συμμετοχής στο θερινό σχολείο «Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα» στο νησί της Λέσβου, ένα νησί που κατέχει τα τελευταία χρόνια μία εμβληματική θέση στο σημερινό ευρωπαϊκό καθεστώς μετανάστευσης. Οι συζητήσεις που θα λάβουν χώρα την πρώτη ημέρα της συνάντησης απευθύνονται κυρίως σε πρώην φοιτητές/τριες του θερινού σχολείου, καθώς και σε διδάσκοντες/ουσες.

Οι παρεμβάσεις της δεύτερης ημέρας απευθύνονται στο ευρύ κοινό και στο κέντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η τρέχουσα υγειονομική κρίση ως ευκαιρία για την κριτική αποτίμηση των αποκλεισμών τους οποίους παράγει η οχύρωση ενάντια στην πανδημία, καθώς και η επανεξέταση του κυρίαρχου καθεστώτος της κινητικότητας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους προσκεκλημένους ομιλητές και τη διαδικασία εγγραφής συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο του προγράμματος.

Πρόγραμμα 

Εκ μέρους των Επιστημονικών Επιτροπών του Θερινού Σχολείου «Πολιτισμοί, Μεταναστεύσεις, Σύνορα» & του Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο

20/11/2020
21/11/2020
7:00 μμ