ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σεμινάριο Ιστορικών Πηγών & Μεθόδου «Οι άνθρωποι και οι νόμοι: Δουλεύοντας με δικαστικά αρχεία»

Διαλέξεις - Ημερίδες - Συνέδρια

Σεμινάριο Ιστορικών Πηγών & Μεθόδου «Οι άνθρωποι και οι νόμοι: Δουλεύοντας με δικαστικά αρχεία»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥ
«Οι άνθρωποι και οι νόμοι: Δουλεύοντας με δικαστικά αρχεία»
Κτήριο Μπίνειο (Χαριλάου Τρικούπη & Φάωνος)
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023  – 15:00-21.00

Πρόγραμμα Σεμιναρίου


15:00-16:30 ||  Ολομέλεια

Εισαγωγικές εισηγήσεις των διδασκουσών/όντων για μεθοδολογικά και ερμηνευτικά ζητήματα των θεματικών που θα απασχολήσουν το Σεμινάριο:

  • Ποινικές υποθέσεις από την Ευρώπη του ύστερου Μεσαίωνα και της πρώιμης νεότερης εποχής (με τον Γιώργο Πλακωτό),
  • Ποινικές υποθέσεις στο οθωμανικό ιεροδικείο, 17ος-18ος αι. (με την Ελένη Γκαρά),
  • Συγγενικές διαφορές στο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο Μυτιλήνης, 19ος αι. (με τη Μαρία Σταματογιαννοπούλου),
  • Ποινικές δίκες για «εγκλήματα κατά των ηθών», 20ός αι. (με τη Δήμητρα Βασιλειάδου). Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Διάλειμμα

16:45-18:45 || Ομάδες Εργασίας        

Οι φοιτητές/τριες θα χωριστούν σε 4 ομάδες και θα εργαστούν, υπό την καθοδήγηση των διδασκουσών/όντων, σε επιλεγμένα αρχειακά τεκμήρια στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Κάθε ομάδα καλείται σε αυτό το στάδιο να επεξεργαστεί και να προετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση των αρχειακών τεκμηρίων που μελέτησε.

Διάλειμμα

19:00-21:00 || Ολομέλεια

Παρουσιάσεις των επιμέρους ομάδων (μέχρι 10΄) και γενική συζήτηση.

21:00 || Δείπνο


Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής

31/3/2023
31/3/2023
3:00 μμ