Μπέλλας Χριστόδουλος

Aναπληρωτής Kαθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική θεωρία της ανάπτυξης»

ΦΕΚ Διορισμού: 1154/27.08.14 τ.Γ

Ο Χριστόδουλος Μπέλλας είναι αριστούχος του οικονομικού τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. στα οικονομικά από το London School of Economics and Political Science του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διδακτορικό από το Queen Mary College του ιδίου Πανεπιστημίου. Ο τίτλος της διδακτορικής του διατριβής είναι“The trade-off between economic growth and rural welfare. A retrospective social-cost benefit analysis of irrigation projects in Greece”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η οικονομική της ανάπτυξης, η θεωρητική και εφαρμοσμένη οικονομική της ευημερίας, η οικονομική της μετανάστευσης και των φύλων, η περιβαλλοντική οικονομική και η μελέτη της μορφολογίας του εταιρικού τομέα και των νοικοκυριών της ελληνικής οικονομίας. Οι δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν δύο βιβλία για τις μακροπρόθεσμες τάσεις του εταιρικού τομέα της ελληνικής οικονομίας, άρθρα περιβαλλοντικής οικονομικής και αποτελέσματα δειγματοληπτικών ερευνών πανελλήνιας κλίμακας για τον εταιρικό τομέα και για τα νοικοκυριά. Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε 20 ερευνητικά προγράμματα ενταγμένα στην δραστηριότητα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου της οποίας έχει διατελέσει αναπληρωματικό μέλος. Το τελευταίο πρόγραμμα ήταν ένα διεπιστημονικό έργο για την οικιακή εργασία στην Ελλάδα υπηκόων χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την ελληνική κυβέρνηση.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΟΙ-402 Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης
Επιλογής, Ειδίκευσης γενικών γνώσεων
ΟΙ-400 Αρχές της Οικονομικής
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-067 Η ελληνική οικονομία το δεύτερο ήμισυ του 20ού αι.
Ειδίκευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΛ-9 Κρίσιμες αποφάσεις στη μετεμφυλιακή ελληνική οικονομία
ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

OI-404 Θέματα θεωρίας της οικονομικής ανάπτυξης (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ 007 Οι αναπτυξιακοί στόχοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ 049 Οι λιμοί στον αναπτυσσόμενο κόσμο (επιλεγόμενο σεμινάριο)

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΟΙ-402 Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης
Επιλογής, Ειδίκευσης γενικών γνώσεων
ΠΑ/Σ-067 Η ελληνική οικονομία το δεύτερο ήμισυ του 20ού αι.
Ειδίκευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΛ-9 Κρίσιμες αποφάσεις στη μετεμφυλιακή ελληνική οικονομία
Μπέλλας Χριστόδουλος