Σταματογιαννοπούλου Μαρία

Σταματογιαννοπούλου Μαρία

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Ιστορία»

ΦΕΚ Διορισμού: 157/14.9.95 τ.ΝΝΠΔ

Η Μαρία Σταματογιαννοπούλου σπούδασε Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στη Γαλλία, όπου και έλαβε το διδακτορικό της. Η διατριβή της εξετάζει την ακμή και παρακμή της εξαγωγικής βιοτεχνικής παραγωγής μιας θεσσαλικής κοινότητας, στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα. Εργάστηκε επί δυο έτη στην Ακαδημία Αθηνών, στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, όπου διεξήγε έρευνα σχετικά με την εποχική μετακίνηση των αγροτικών οικογενειών στην Πελοπόννησο, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Από το 1987 διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στον προπτυχιακό και μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών. Έχει συμμετάσχει στην ιστορική τεκμηρίωση τοπικών αρχειακών συλλογών της Μυτιλήνης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ιστορική συγκρότηση των συγγενικών και οικογενειακών δομών στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά το 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα και την οργάνωση των δικτύων συγγένειας, τους όρους εμφάνισης των νέων εμπορικών στρωμάτων στον ίδιο χώρο κατά τη ίδια περίοδο, τη σύσταση της εγγράμματης κοινότητας και το ρόλο της στην κατασκευή ταυτοτήτων. Αυτή την περίοδο μελετά, μέσα από ιδιωτικά αρχεία εμπορικών οικογενειών της Μυτιλήνης, την επιστολογραφική πρακτική αυτών των στρωμάτων ως μέρος της διαδικασίας συγκρότησης του εαυτού, τη σύνδεση της οργάνωσης της συγγένειας με τα εμπορικά δίκτυα, τους τρόπους με τους οποίους αναπαριστούν τη σχέση τους με τον γενέθλιο τόπο και τους τόπους εμπορικής δραστηριότητας.

Μ. Σταματογιαννοπούλου, «Σύλλογοι και διαπραγματεύσεις του τοπικού στη Μυτιλήνη του Μεσοπολέμου: η ανακάλυψη της ‘παράδοσης’», σ. 196-216, στο Ε. Αβδελά, Χ. Εξερτζόγλου, Χ. Λυριτζής, Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του 20ού αιώνα, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, 2015

«Ο κόσμος των γυναικών: παράδοση και νεωτερικότητα στη Μυτιλήνη κατά το τέλος του 19ου αιώνα (εισαγωγική μελέτη στην ιδιωτική αλληλογραφία του Αρχείου Κουρτζή». Στο Κ. Κονναρής (επιμ.), Αρχείο Κουρτζή: ιστορική τεκμηρίωση, 97-131. Μυτιλήνη: Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου «Εργάνη», 2007

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Ι-210 Πολιτισμική Ιστορία Ευρώπης – Ιστορία νοοτροπιών (μάθημα επιλογής)
Ι-259 Προσλήψεις του πλούτου, της φτώχειας και της εργασίας στον ευρωπαϊκό κόσμο, 15ος-19ος αιώνας (μάθημα επιλογής)
ΠΑ/Σ-009 Έθιμο και δίκαιο στις γαμήλιες πρακτικές στον Ελλαδικό χώρο, 18ος-19ος αι. (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-018 Η φιλανθρωπία στη Λέσβο, 1880-1920 (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-028 Κανόνες και πρακτικές στη μεταβίβαση αγαθών στον ελληνοθωμανικό χώρο, 18ος-19ος αι. (επιλεγόμενο σεμινάριο)

Προπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα