Ωράριο τηλεφωνικής υποστήριξης Γραμματείας

Ωράριο τηλεφωνικής υποστήριξης Γραμματείας

Σας ενημερώνουμε ότι το ωράριο τηλεφωνικής υποστήριξης για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας είναι καθημερινά από 12:30 – 15:00 στο τηλέφωνο 22510 36303.
Παρακαλούμε πολύ να παρακολουθείτε τακτικά την κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) όπου θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους νεοεισαχθέντες φοιτητές.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος