Κατατακτήριες Εξετάσεις 2023-2024

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2023-2024

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2023-2024


Βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπ’ αριθμ. 12 / 5-4-2023, θέμα 3ο διοικητικά 3.4 για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2023–2024, ανακοινώνεται ότι, θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στο εν λόγω Τμήμα κατά το διάστημα από 1ης έως 20ης Δεκεμβρίου 2023 στις εγκαταστάσεις αυτού ,  στην πόλη της Μυτιλήνης.