Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι/ες υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2021),
  2. η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης. Εναλλακτικά να διαθέτουν βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό Covid-19 (PCR ή rapid test).

Οι κατατακτήριες εξετάσεις  ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022 του Τμήματος, θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Ημέρα & ώρα διεξαγωγής Τίτλος Μαθήματος κτήριο – Διεύθυνση
Τετάρτη 8/12/2021

15.00-18.00

Κράτος και Κοινωνία στη Νεότερη Ελλάδα (19ος –αρχές  20ου αιώνα)

 

Κτίριο Γεωγραφίας,

Λόφος Πανεπιστημίου,

ΓΕΩ  Δ

Πέμπτη

9/12/2021

09.00-12.00

 

 

Εισαγωγή στην Κοινωνική

Ανθρωπολογία 

 

 

Κτίριο Περιβάλλοντος,

Λόφος Πανεπιστημίου,

ΠΕΡ Γ

Πέμπτη

9/12/2021

15.00-18.00

 

 

Ιστορία Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

 

Κτίριο Περιβάλλοντος,

Λόφος Πανεπιστημίου,

 ΠΕΡ Δ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υποψηφίων απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους τους, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου δημόσιου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

 Οι υποψήφιοι-ες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων  μισή ώρα (30 λεπτά) πριν την καθορισμένη ώρα εξέτασης.

Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράψει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσου υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιο του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

Από τη Γραμματεία