Έναρξη χρήσης πλατφόρμας επικοινωνίας UNIWAY σε περιβάλλον ANDROID και iOS

Έναρξη χρήσης πλατφόρμας επικοινωνίας UNIWAY σε περιβάλλον ANDROID και iOS

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είναι διαθέσιμη στους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου η νέα πλατφόρμα επικοινωνίας UNIWAY σε περιβάλλον ANDROID και iOS η οποία έχει αναπτυχθεί από το Ελληνικό  Ακαδημαϊκό Δίκτυο GUNet. Με την χρήση της mobile εφαρμογής Uniway οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε θέματα που αφορούν την φοίτηση τους. Στην φάση αυτή έχει υλοποιηθεί και είναι διαθέσιμη  η ενημέρωση για την βαθμολογία, τις δηλώσεις μαθημάτων και το πρόγραμμα σπουδών. Σε επόμενη φάση θα υλοποιηθούν οι υπηρεσίες αξιολόγησης μαθημάτων και διδασκόντων καθώς και υπηρεσία ενημερώσεων. Κατά την πρώτη εφαρμογή δεν υποστηρίζονται τα Τμήματα της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου λόγω της διαφοροποιημένης υποδομής λογισμικού των Φοιτητολογίων τους. Οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής βρίσκονται στην διεύθυνση http://uniway.gr.