Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 11.10.2021 έως και 21.01.2022
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2021 έως και 06.01.2022).

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου :
Από 24.01.2022 έως και 18.02.2022
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου ορίζεται  η 18η Φεβρουαρίου 2022 ή η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξεταστικής περιόδου των πτυχιακών εργασιών
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 28. 02.2022