Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2023-24

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2023-24

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΠΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 02.10.2023 έως και 14.01.2024

(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2023 έως και 06.01.2024).

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου :

Από 15.01.2024 έως και 09.02.2024

(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)

Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2024.

Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 19.02.2024