Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2022-2023

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από  13.02.2023 έως και 26.05.2023
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και  2 εβδομάδες διακοπών του Πάσχα (16.04.2026) από 10.04.2023 έως και 23.04.2023)

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων εαρινού εξαμήνου :

Από 29.05.2023 έως και 23.06.2023
(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 23η Ιουνίου 2023.
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 03.07.2023