Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Έναρξη μαθημάτων Από 10.02.20 έως και 22.05.2020

Το πρόγραμμα σε

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:00
-12:00
Προσλήψεις του πλούτου, της φτώχειας και της εργασίας στον ευρωπαϊκό κόσμο (15ος -19ος αι.)
Εξάμηνο : 8ο 

Διδάσκουσα: Σταματογ/πούλου
Αιθ.: ΘΑΛ ΣΤ
Οικονομική ανθρωπολογία
Εξάμηνο :  4ο

Διδάσκουσα: Μουτάφη
Αιθ.: ΘΑΛ Β
ΠΑ/Σ: Ιστορία αρχαίου κόσμου ΙΙΙ: Ζητήματα αρχαιοελληνικής  ιστοριογραφίας και κριτικής των πηγών
Εξάμηνο : 6ο
Διδάσκων: Αναστασιάδης
Αιθ.: ΘΑΛ Η
ΠΑ/Σ: Ιστοριογραφία του Βυζαντίου
Εξάμηνο : 6ο
Διδάσκων: Σμαρνάκης 

Αιθ.: ΘΑΛ Η 
Ανθρωπολογία της γέννησης και του θανάτου
Εξάμηνο : 8ο  
Διδάσκουσα: Καντσά 
Αιθ.: ΘΑΛ Γ
Ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας (1300-1839)
Εξάμηνο: 4ο 
Διδάσκουσα: Γκαρά
Αιθ.: ΘΑΛ ΣΤ
Αυτοκρατορία, αποικιοκρατία στην Αφρική
Εξάμηνο: 6ο 
Διδάσκων: Τσεκένης
Αιθ.: ΘΑΛ Ε
Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της τέχνης
Εξάμηνο: 8ο 
Διδάσκουσα: Τριάντη – Λατέλη
Αιθ.: ΘΑΛ Γ
12:00
-15:00
Αγγλικά IV
Εξάμηνο : 4o
Διδάσκουσα: Nικολαρέα
Αιθ.: ΘΑΛ Β
ΠΑ/Σ: Ιστορική δημογραφία
Εξάμηνο: 8o
Διδάσκων: Καράβας
Αιθ.: ΘΑΛ Η 
Κράτος και κοινωνία στη νεότερη Ελλάδα ( 19ος –αρχές 20ού αι.)
Εξάμηνο : 2ο  
Διδάσκων: : Γιαννιτσιώτης
Αιθ.: ΘΑΛ Β
Ανθρωπολογική θεωρία  
Εξάμηνο: 4ο
Διδάσκων: Γιαννακόπουλος
Αιθ.: ΘΑΛ Ε
ΠΑ/Σ: Ειδικά θέματα διδακτικής της ιστορίας και ιδεολογία
Εξάμηνο: 8o
Διδάσκων: Αϊναλής
Αιθ.: ΘΑΛ Η
Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της μεσαιωνικής και πρώιμης νεότερης Ευρώπης
Εξάμηνο : 2ο
Διδάσκων: Πλακωτός
Αιθ.: ΘΑΛ Γ
ΠΑ/Σ: Ιστορία και ιστορικό φιλμ
Εξάμηνο: 6ο
Διδάσκων: Εξερτζόγλου
Αιθ.: ΘΑΛ Η
Ανθρωπολογία του ήχου
Εξάμηνο: 6ο
Διδάσκων: : Πανόπουλος
ΑΙΘ.: ΘΑΛ Α
15:00
-18:00
Αγγλικά II
Εξάμηνο : 2ο
Διδάσκουσα: Nικολαρέα
Αιθ.: ΘΑΛ B
ΠΑ/Σ:  Μνήμη, ιστορία και αναπαράσταση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Η γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης
Εξάμηνο: 8ο
Διδάσκουσα: Χαντζαρούλα
ΑΙΘ.: ΓΕΩ ΣΤ
Ανθρωπολογία της συγγένειας 
Εξάμηνο : 2ο
Διδάσκουσα: Καντσά 
ΑΙθ.: ΘΑΛ Γ
ΠΑ/Σ: Greek history in European perspective
Εξάμηνο: 8ο
Διδάσκοντες: Γκαρά, Εξερτζόγλου, Σμαρνάκης
Αιθ.: ΓΕΩ ΣΤ
ΠΑ/Σ: Ανθρωπολογία και σύγχρονη τέχνη
Εξάμηνο: 8ο 
Διδάσκουσα: Τριάντη – Λατέλη
Αιθ.: ΘΑΛ Η
ΠΑ.Σ: Ηχητική ανθρωπολογία και ηχητική τέχνη
Εξάμηνο : 6o
Διδάσκων:: Πανόπουλος
Αιθ.: ΘΑΛ Η
Υλικός πολιτισμός
Εξάμηνο: 6ο
Διδάσκουσα: Πετρίδου
ΑΙΘ.: ΠΕΡ Γ
ΠΑ.Σ: Γλωσσικό τοπίο
Εξάμηνο : 8o
Διδάσκων: Κανάκης
Αιθ.: Καραντώνη 
ΠΑ/Σ: Ελληνική οικονομία 1953-2000
Εξάμηνο : 6ο
Διδάσκων:: Μπέλλας
ΑΙθ.: ΘΑΛ Η
Κοινωνική πολιτική, εργασία και εργατικό κίνημα στην Ευρώπη 
Εξάμηνο : 6ο
Διδάσκουσα: Χαντζαρούλα
ΑΙθ.: ΘΑΛ Ε
Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της Αφρικής
Εξάμηνο : 2ο
Διδάσκων: Τσεκένης

Αιθ.: ΘΑΛ Β
Ανθρωπολογία της υγείας
Εξάμηνο: 4o
Διδάσκουσα: Χατζούλη
ΑΙΘ.: ΘΑΛ Γ
18:00
-21:00
Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία
Εξάμηνο : 4ο
Διδάσκουσα: Ιακώβου
Αιθ.: ΘΑΛ B
Κοινωνιογλωσσολογία
Εξάμηνο : 8ο
Διδάσκων: Κανάκης
Αιθ.: ΘΑΛ Γ
Ανθρωπολογία της παιδικής ηλικίας
Εξάμηνο : 6ο
Διδάσκουσα: Χατζούλη
Αιθ.: ΘΑΛ Ε
Ανθρωπολογία των φύλων
Εξάμηνο: 6ο 
Διδάσκων: Γιαννακόπουλος
Αιθ.: ΘΑΛ Α
ΠΑ/Σ: Σχολείο, κοινωνία και πολιτισμός
Εξάμηνο: 6ο 
Διδάσκουσα: Μπούρατζη
Αιθ.: ΠΕΡ Α
Το Μακεδονικό ζήτημα τον 20ο αιώνα
Εξάμηνο : 8ο
Διδάσκων: Καράβας
Αιθ.: ΘΑΛ Γ
Διδακτική της Ιστορίας  
Εξάμηνο : 8ο
Διδάσκων: Αϊναλής
Αιθ.: ΘΑΛ Α
ΠΑ/Σ:  Εθελοντικές συσσωματώσεις στην Ελλάδα τον 20ο  αιώνα Δημόσια κοινωνικότητα  

Εξάμηνο : 6ο
Διδάσκων: Γιαννιτσιώτης
Αιθ.: ΘΑΛ Η

Καθημερινή ζωή στα Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο (15ος -18ος αι.)
Εξάμηνο: 8ο 
Διδάσκουσα: Γκαρά
Αιθ.: ΓΕΩ Α
ΠΑ/Σ: Ανθρωπολογία, ένδυμα και  μόδα
Εξάμηνο : 8ο
Διδάσκουσα: Πετρίδου
Αιθ.: ΓΕΩ ΣΤ
Ανθρωπολογία της μετανάστευσης  
Εξάμηνο : 2ο
Διδάσκουσα: Τοπάλη
Αιθ.: ΘΑΛ Γ
Εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτισμική  ιστορία του  Βυζαντίου
Εξάμηνο: 4ο 
Διδάσκων: Σμαρνάκης
Αιθ.: ΘΑΛ Ε
Εκπαιδευτική πράξη  και κοινωνικές επιστήμες
Εξάμηνο: 6ο 
Διδάσκουσα: Μπούρατζη
Αιθ.: ΘΑΛ Β