Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021

Από 05.10.2020 έως και 15.01.2021
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των
Χριστουγέννων από 24.12.2020 έως και 06.01.2021).

Το πρόγραμμα σε

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9:00
-12:00
Συγγένεια, γάμος οικογένεια στον οθωμανικό και ελληνικό χώρο (18ος-19ος αι.)
Εξάμηνο :  7ο
Διδάσκουσα: Σταματογ/πούλου
Ιστορία αρχαίου κόσμου Ι
Εξάμηνο : 1ο
Διδάσκων: Αναστασιάδης
ΠΑ/Σ: Όψεις της έννοιας του προσώπου (Αφρική, Μελανησία)
Εξάμηνο : 5ο
Διδάσκων: Τσεκένης
Αιθ.: ΓΕΩ Β

Προφορική ιστορία
Εξάμηνο : 3ο  
Διδάσκουσα: Χαντζαρούλα
12:00
-15:00
Η κοινωνική και πολιτική σκέψη του Καρλ Μαρξ 
Εξάμηνο: 5o
Διδάσκουσα: Ιακώβου
Κράτος και κοινωνία στη νεότερη Ελλάδα ( 19ος –αρχές 20ού αι.)
Εξάμηνο : 1ο  
Διδάσκων: : Γιαννιτσιώτης
Ανθρωπολογία των Φύλων Εξάμηνο: 5ο
Διδάσκων: Γιαννακόπουλος
Σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία (τέλη 18ου – αρχές 20ού αι.)
Εξάμηνο : 3ο

Διδάσκων: Καράβας
Ανθρωπολογία  της εκπαίδευσης 
Εξάμηνο: 3ο

Διδάσκουσα: Πλεξουσάκη
Iστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας (1300-1839)
Εξάμηνο: 1ο 
Διδάσκουσα: Γκαρά
  ΠΑ/Σ: Ανθρωπολογία, κλιματική αλλαγή και υγεία
Εξάμηνο: 5ο
Διδάσκουσα: Χατζούλη
Αιθ.: ΓΕΩ A
ΠΑ/Σ: Ανθρωπολογία της φύσης
Εξάμηνο: 7ο 

Διδάσκουσα: Καντσά
Αιθ.: ΓΕΩ B
15:00
-18:00
Ανθρωπολογία της μουσικής Εξάμηνο : 3o
Διδάσκων:: Πανόπουλος
Ιστορία κοινωνικής ανθρωπολογίας
Εξάμηνο: 1ο
Διδάσκουσα: Πετρίδου

Εισαγωγή στην κοινωνική ανθρωπολογία
Εξάμηνο : 1o
Διδάσκουσα: Πλεξουσάκη
Ιστορία της οικονομικής σκέψης Εξάμηνο : 7ο
Διδάσκων:: Μπέλλας
ΠΑ/Σ: Αναπαραστάσεις της Ανατολής και του Ισλάμ στη μεσαιωνική και πρώιμη νεότερη Ευρώπη
Εξάμηνο : 5ο  
Διδάσκων: Πλακωτός
Αιθ.: ΓΕΩ Δ
ΠΑ/Σ: Συγγενικές υποθέσεις: τα δικαστικά αρχεία της Μυτιλήνης (1880-1910)
Εξάμηνο : 7ο 

Διδάσκουσα: Σταματογ/πούλου
Αιθ.: ΓΕΩ Εργ. Η/Υ (Β.9)
ΠΑ/Σ: Ανάλυση λόγου
Εξάμηνο : 7o
Διδάσκων: Κανάκης
Αιθ.: ΓΕΩ Δ 
 
18:00
-21:00
Φύλο και σεξ στην προνεοτερική Ευρώπη Εξάμηνο : 7ο  

Διδάσκων: Πλακωτός

Εισαγωγή στη γλωσσολογία 

Εξάμηνο : 3ο
Διδάσκων: Κανάκης

Αρχές της οικονομικής
Εξάμηνο : 1ο
Διδάσκων:: Μπέλλας
Ζητήματα Αφρικανική Εθνογραφίας Ι
Εξάμηνο: 5ο
Διδάσκων: Τσεκένης
Πολιτισμός και πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα
Εξάμηνο : 7ο
Διδάσκων: Παπαταξιάρχης 
Ανθρωπολογία της υγείας
Εξάμηνο : 3ο
Διδάσκουσα: Χατζούλη