Πρόγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών ΜΠΣ Φύλο Πολιτισμός και Κοινωνία – 2020

Πρόγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών ΜΠΣ Φύλο Πολιτισμός και Κοινωνία – 2020

Η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Τμήματος αίθουσα Περιστιάνη – κτήριο Μπινείο (Χαριλάου Τρικούπη και Φάωνος  Τ.Κ.81100 Μυτιλήνη)  Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 (Οι υποστηρίξεις θα πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη)

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών