Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών Διευθυντή του Εργαστήριου Εθνογραφίας

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών Διευθυντή του Εργαστήριου Εθνογραφίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αίτηση υποψηφιότητας