Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας συμμετέχει στο ιδρυματικό έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.


Το πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης αποσκοπεί στη γνωριμία των φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος με επαγγελματικούς χώρους στους οποίους χρησιμοποιούνται τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και της Ιστορίας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εντάσσονται ως εργαζόμενοι/ες σε ιστορικά αρχεία, σε ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα, σε βιβλιοθήκες, σε μουσεία, σε οργανισμούς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για ένα ορισμένο διάστημα. Το αντικείμενο απασχόλησης μπορεί να περιλαμβάνει: αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση εγγράφων, φωτογραφιών και φιλμ, απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων, συμμετοχή σε προετοιμασία κάθε είδους έκθεσης σε μουσειακό χώρο, υποστήριξη του έργου φορέων κοινωνικής μέριμνας με επιτόπια έρευνα και καταγραφή των δραστηριοτήτων τους.

Παράλληλα, μέσω της πρακτικής άσκησης επιδιώκεται να γίνει γνωστή σε συγκεκριμένους εργασιακούς χώρους, πέραν του στενά ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, η ακαδημαϊκή ταυτότητα του Τμήματος και των αποφοίτων του. Επιδίωξη του Τμήματος είναι να έχει τη δυνατότητα ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών και φοιτητριών να συμμετάσχει μία τουλάχιστον φορά στην διάρκεια των σπουδών τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες του τρίτου ή μεγαλύτερου έτους. Η θερινή πρακτική άσκηση πραγματοποιείται το χρονικό διάστημα από το τέλος της εξεταστικής εαρινού εξαμήνου τον Ιούλιο έως και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Η προτεινόμενη διάρκεια της άσκησης είναι ένας μήνας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 22 ημερών. Η Θερινή Πρακτική Άσκηση είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών ως μάθημα επιλογής που αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες. Οι ασκούμενοι/ες αμείβονται από το πρόγραμμα.


ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Τμηματικός υπεύθυνος: Γιώργος Πλακωτός, επίκουρος καθηγητής
Αναπληρώτρια: Ελένη Γκαρά, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια
Μέλη συντονιστικής επιτροπής: Χάρης Εξερτζόγλου, καθηγητής, Έφη Πλεξουσάκη, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια, Μαρία Σταματογιαννοπούλου, μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια

Προηγούμενοι τμηματικοί υπεύθυνοι: Έφη Πλεξουσάκη (2002-2015), Γιάννης Γιαννιτσιώτης (2015-2018).


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συντονιστής: Γιώργος Πλακωτός 
Τηλ.: +30 22510 36343 E-mail: gplakotos@sa.aegean.gr

Γραμματεία: Πασχαλίδου Ελευθερία
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Σχολές Κοινωνικών Επιστημών και Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κτίριο Γεωγραφίας, Γραφείο ΙΣ 1.11, Λόφος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη
Τηλ.: +30 22510 36778, E-mail: gpa1@aegean.gr

Ιστοσελίδα Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: http://pa.aegean.gr