Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2017-2018 για τους Νέους/ες Διδάκτορες

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2017-2018 για τους Νέους/ες Διδάκτορες

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2017-2018 για τους Νέους/ες Διδάκτορες στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους Νέους/ες Διδάκτορες στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» αναρτήθηκε στη σελίδα της Επιτροπής Ερευνών, στον παρακάτω σύνδεσμο

https://www.ru.aegean.gr/phd_lessons/index.php?prhash=ZDMwcFU4Tmdhbi9RZk53LzM2SDJrY0pRRHNtY3FJQUxpRnBwNjU0UjdXYz0

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά το φάκελο υποψηφιότητάς τους, το αργότερο έως και την Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής: https://www.ru.aegean.gr/phd_lessons/index.php?prhash=ZDMwcFU4Tmdhbi9RZk53LzM2SDJrY0pRRHNtY3FJQUxpRnBwNjU0UjdXYz0