Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους και νέες επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου»

(ΑΠ ΕΛΚΕ 38920/2021, 02.08.2021 – ΑΔΑ: 64ΧΒ469Β7Λ-2Β4)

Σύνδεσμος Πρόσκλησης

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων είναι η Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021, και ώρα 23:59.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής,

https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/f12e6996-e110-4d89-bbec-4ac9d526d421.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email:) Akad-empeiria-aegean@aegean.gr