Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2019-20
Σας ενημερώνουμε ότι η ώρα συνέντευξης στο ΠΜΣ Φύλο,Πολιτισμός και Κοινωνία αλλάζει και θα γίνει 9 π.μ η ώρα αντί 10 π.μ. που είχε προγραμματισθεί λόγω μεγάλου αριθμού των υποψηφίων.


Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ – Ναυτίλος” του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Βοήθεια και οδηγίες παρέχονται από το σύστημα σε κάθε βήμα της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.
Ωστόσο θεωρούμε οτι θα σας διευκολύνει να κατεβάσετε και να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος υποβολής αιτήσεων πρωτού ξεκινήσετε τη συμπλήρωση.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία


Γραμματεία ΠΜΣ «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία»
Άρτεμις Μιλτιάδου  – e-mail: amil@aegean.gr
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 36331 Fax: +30 22510 36349