Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019

[st_button type=”custom” url=”http://www.sah.aegean.gr/wp-content/uploads/2018/08/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_2018_του-ΠΜΣ-Κρίση-και-ιστορική-αλλαγή.pdf” button_label=”Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2018-19″ style=”default” margin_top=”” margin_bottom=”” size=”btn-normal” position=”default” link_target=”_self” icon=””]


Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων ΠΜΣ – Ναυτίλος” του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Βοήθεια και οδηγίες παρέχονται από το σύστημα σε κάθε βήμα της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.
Ωστόσο θεωρούμε οτι θα σας διευκολύνει να κατεβάσετε και να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος υποβολής αιτήσεων πρωτού ξεκινήσετε τη συμπλήρωση.

[st_button type=”custom” url=”https://nautilus.aegean.gr/msc_list.php” button_label=”Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης” style=”default” margin_top=”” margin_bottom=”” size=”btn-normal” position=”default” link_target=”_self” icon=””] [st_icons_links number_items=”1″ per_row=”0″] [st_icons_link type=”custom” url=”http://www.sah.aegean.gr/wp-content/uploads/2018/07/Aίτηση-εισαγωγής_ΚΡΙΣΗ-ΚΑΙ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ-ΑΛΛΑΓΗ_2018-2019.docx” title=”Έντυπη Υποβολή Αίτησης” icon=”iconentypo-layout” index=”0″][/st_icons_link] [/st_icons_links]


[st_button type=”custom” url=”http://www.sah.aegean.gr/wp-content/uploads/2017/05/Historical_Change_Bibliography.pdf” button_label=” Προτεινόμενη Βιβλιογραφία” style=”default” margin_top=”” margin_bottom=”” size=”btn-normal” position=”default” link_target=”_self” icon=””]

[st_custom_icon_lists number_items=”1″] [st_custom_icon_list title=”” icon=”iconentypo-vcard” index=”0″ color_type=”custom” color=”#ca7521″]
Γραμματεία ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»
Αμανίδου Τούλα – e-mail: tamanidou@aegean.gr
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 36331 Fax: +30 22510 36349 [/st_custom_icon_list] [/st_custom_icon_lists]