Σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να συμβουλευτούν τον κατάλογο με τα επιλέξιμα πανεπιστήμια για φοιτητές/τριες του ΤΚΑΙ .

Ως προς το έντυπο Έκθεση Σκοπιμότητας: Θα γράψετε α) για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε να πάτε για σπουδές στο εξωτερικό, β) σε ποιον κύκλο σπουδών βρίσκεστε (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) και σε ποιο εξάμηνο, γ) τρία πανεπιστήμια του εξωτερικού (σε σειρά κατάταξης) στα οποία θέλετε να πάτε.

Για άλλες πληροφορίες ακαδημαϊκής φύσεως μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη τμήματος, αναπλ. καθ. Ελένη Γκαρά, στο egara@aegean.gr.

Η τρέχουσα προκήρυξη αφορά το χειμερινό εξάμηνο 2023-24 και η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει στις 2 Μαρτίου.