Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η επόμενη Τελετή Καθομολόγησης και Απονομής Διπλωμάτων και Πτυχίων των Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 15/12/2017, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης. (Ο χώρος και η ακριβής ώρα θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση).

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στα  ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τελετή θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία ΠΜΣ έως την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017, τα παρακάτω:

  1. Αίτηση προς τη Γραμματεία για συμμετοχή στην Τελετή Καθομολόγησης και απονομής διπλωμάτων, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (επισυνάπτεται).
  2. Την ακαδημαϊκή ταυτότητα-δελτίο εισιτηρίου
  3. Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  4. Ένα αντίτυπο της μεταπτυχιακής διατριβής σε έντυπη και ηλεκτρονική (cdrom) μορφή.  (Σε περίπτωση που τα έχετε ήδη καταθέσει στη Γραμματεία, μπορείτε απλά να αναφέρετε ως υπενθύμιση ότι έχουν ήδη κατατεθεί)

Οι υποψήφιοι διπλωματούχοι θα πρέπει επίσης μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 να ολοκληρώσουν τη διαδικασία που περιγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου – Παράρτημα Μυτιλήνης, σχετικά με την κατάθεση τεκμηρίων. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία προς τη Βιβλιοθήκη, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Βιβλιοθήκη (τηλ. 22510 36036) για να επιβεβαιώσουν την ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η Γραμματεία θα αναζητήσει υπηρεσιακά τη σχετική βεβαίωση της Βιβλιοθήκης ότι δεν έχετε καμία δανειστική ή άλλη εκκρεμότητα.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που αιτούνται έκδοση του πτυχίου/διπλώματός τους σε περγαμηνή θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK

Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158

IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158

BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX

Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του φοιτητή/τριας.

Αφού γίνει η κατάθεση, οι φοιτητές/τριες θα αποστέλλουν την απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματός τους ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1) Η Γραμματεία ΠΜΣ θα ζητήσει υπηρεσιακά βεβαίωση από το γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας. Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες κάνουν χρήση φοιτητικής εστίας ή φοιτητικού βιβλιαρίου υγείας θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας για διευκρινίσεις (τηλ. 22510.36932, 936).

2) Μία ημέρα πριν την τελετή, δηλαδή την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, ώρες 09.00-15.00, οι υποψήφιοι διπλωματούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία ΠΜΣ για να υπογράψουν στο Βιβλίο Διπλωματούχων.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η απονομή των διπλωμάτων και των πτυχίων γίνεται μόνο κατά τη Δημόσια Τελετή Καθομολόγησης του Ιδρύματος στη Μυτιλήνη.

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρίαση αρ. 21/19.01.2017), για τους αποφοίτους που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό, παρέχεται πλέον η δυνατότητα να ορκιστούν και να λάβουν το ΜΔΕ, ενώπιον των Ελληνικών Προξενικών και Πρεσβευτικών Αρχών της χώρας που κατοικούν. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τη Γραμματεία ΠΜΣ, για να λάβουν οδηγίες των ειδικών εγγράφων που απαιτούνται για την καθομολόγηση στο εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι διπλωματούχοι που κατοικούν εκτός Λέσβου θα πρέπει είτε να συνεννοηθούν να καταθέσει τα δικαιολογητικά και τη διπλωματική κάποιος άλλος στη θέση τους είτε να στείλουν όλα τα δικαιολογητικά με ταχυδρομείο ή courier στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας και Ιστορίας- Γραμματεία ΠΜΣ

Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη

Σημ.: Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας παρακαλώ θερμά να με ενημερώσετε με ένα απλό ηλεκτρονικό μήνυμα εάν τυχόν διαπιστώσετε ότι δεν μπορείτε να συμμετέχετε στην Τελετή Καθομολόγησης της 15ης Δεκεμβρίου 2017.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Για τη Γραμματεία ΠΜΣ

Ευστρατία Αμανίδου

Τηλ. 22510 36331

E-mail: tamanidou@aegean.gr