Θ.Π.A Προθεσμία αποστολής Φόρμας Συμμετοχής στην τμηματική υπεύθυνη

Θ.Π.A Προθεσμία αποστολής Φόρμας Συμμετοχής στην τμηματική υπεύθυνη

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να κάνουν ΘΠΑ θα πρέπει να στείλουν στην τμηματική υπεύθυνη (Β. Ιακώβου) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 17/3 το βράδυ τη Φόρμα Συμμετοχής που είναι αναρτημένη στη σελίδα της ΘΠΑ του Τμήματος (στα “Εγγραφα”).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπως είπαμε και στις δύο ενημερωτικές συναντήσεις, η φόρμα αυτή είναι διαφορετική από την Αίτηση Συμμετοχής την οποία οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να κάνουν σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προθεσμίες που έδωσε στη συνάντηση και έστειλε ηλεκτρονικά η κυρία Ελευθερία Πασχαλίδου, υπεύθυνη του γραφείου ΘΠΑ του Παν/μίου Αιγαίου.

Η Φόρμα επικαιροποιήθηκε την Πέμπτη 3/3 (προστέθηκε ένας φορέας, στη Μυτιλήνη και στην Αθήνα). Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν την επικαιροποιημένη εκδοχή.

 Η τμηματική υπεύθυνη,

Βίκυ Ιακώβου