Τηλεφωνική επικοινωνία για θέματα Προπτυχιακών Σπουδών

Τηλεφωνική επικοινωνία για θέματα Προπτυχιακών Σπουδών


Σας ενημερώνουμε  ότι η τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμματεία του Προπτυχιακού για το μήνα Οκτώβριο θα γίνεται καθημερινά, κατά τις ώρες  9-12  π.μ.                                                                                                                                          Από τη Γραμματεία του τμήματος